×

Jet-grouting – rewitalizacja zabytkowego młyna

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Wykonanie wzmocnienia istniejących fundamentów w technologii jet-grouting

Wykonanie kolumn jet-grouting stanowiących podbicie istniejącego budynku młyna i umożliwiającego wykonanie niżej posadowionej nowo projektowanej części obiektu. Zakłada się wykonanie kolumn zmiennej średnicy Ø 400-600-800 mm na odcinku łącznym ok. 68 mb. Część kolumn w rejonie ścian szczytowych będzie dodatkowo zazbrojonych.

Zakres prac przy podbiciu fundamentów

Wykonanie podbicia fundamentów konieczne było ze względu na to, że poziom posadowienia nowego obiektu, będzie niżej niż istniejący zabytkowy młyn. Projekt zakładał realizację kolumn jet-grouting o zmiennej średnicy i kącie, w układzie kozłowym oraz frontowym. Jako dodatkowe wzmocnienie zaplanowane było zbrojenie profilami stalowymi.

Utrudnienia w zastosowaniu technologii jet-grouting

Platforma robocza musiała zostać ustawiona na równi poziomu terenu. Utrudniało to obsadzenie zbrojenia. Dlatego też musiał zostać zastosowany specjalnie opracowany sposób jego przedłużenia. Umożliwiło to precyzyjną instalację zgodnie z założeniami projektowymi.


Dowiedz się więcej o tej realizacji:

„Ciechanów – podbicie fundamentów rewitalizowanego budynku młyna” >>zobacz

Przeczytaj o technologii:

Zobacz inne realizacje w tej technologii:

  • Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego >>zobacz
  • Zabytkowe budynki Bohema >>zobacz

Masz pytania do technologii?

Zamawiający: PHU Premium