×

Iniekcja uszczelniająca

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Zastosowanie:

  • wzmacnianie gruntów pod planowanymi i istniejącymi kolejami, drogami i budynkami iniekcje podpowierzchniowe do produkcji kurtyn uszczelniających pod zaporami i barierami
  • Iniekcje uszczelniające i naprężające
  • Stabilizacja stoków i osuwisk
  • Zwiększanie nośności korpusów fundamentów
  • Iniekcje w celu unieruchomienia zanieczyszczeń
  • Usuwanie stref zakłóceniowych
  • Usuwanie kawern


Zalety:

  • Możliwość wykonania w miejscach o utrudnionym dostępie i na ograniczonej przestrzeni

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne