×

Dotacje

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

baner fundusze unijne TERGON geoinżynieria naprawa kontrukcji żelbetowych Warszawa Kielce

Tergon Sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pale i mikropale geotermalne, jako innowacyjny system zaopatrywania budynków i obiektów budowlanych w energię ze źródeł odnawialnych – wdrożenie nowej usługi poprzez zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnych usług w zakresie specjalistycznych robót budowlanych połączonych z pozyskiwaniem energii ze źródeł geotermalnych. W ramach realizacji zakupione zostaną specjalistyczne zestawy wiertnicze pozwalające na wprowadzenie usług:

Dofinansowanie projektu z UE: 5 604 746,08 PLN


Tergon Sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja specjalistycznych usług geotechnicznych przedsiębiorstwa Tergon Sp. z o.o. Sp. k. na rynek: Niemiec, Czech i Austrii”.

Celem projektu jest podjęcie działań celem wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Tergon Sp. z o.o. Sp. k na wybranych rynkach zagranicznych: Niemiec, Austrii i Republiki Czeskiej. Produktem planowanym do internacjonalizacji jest specjalistyczna usługa geotechniczna palowania podłoża, w tym przy użyciu mikropali geotermalnych, przeznaczona na nowe rynki zagraniczne: Niemiec, Czech i Austrii.

Realizacja projektu w przyjętej formie pozwoli na wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie opracowanego modelu biznesowego i rozpoczęcie świadczenia oferty na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu ogółem: 817 402,86 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 455 600,00 PLN