×

Dotacje

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie

Tergon Sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pale i mikropale geotermalne jako innowacyjny system zaopatrywania budynków i obiektów budowlanych w energię ze źródeł odnawialnych – wdrożenie nowej usługi poprzez zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnych usług w zakresie specjalistycznych robót budowlanych połączonych z pozyskiwaniem energii ze źródeł geotermalnych. W ramach realizacji zakupione zostaną specjalistyczne zestawy wiertnicze pozwalające na wprowadzenie usług:

Dofinansowanie projektu z UE: 5 604 746,08 PLN