×

Kotwy gruntowe – linia tramwajowa KST

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Realizacja tymczasowych linowych kotew gruntowych.

Prace wykonane były na potrzebę budowy drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST – etap III (odcinek od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa w Krakowie). Kotwy stanowią zabezpieczenie ścian szczelinowych.

Szczegóły inwestycji

Kolejny etap budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju to ponad 4 km linii łączącej osiedla Krowodrza Górka i Górka Narodowa Zachód. Jest to największa inwestycja kolejowa w północnej części Krakowa. Przedsięwzięcie to obejmuje m.in: budowy i rozbudowy ulic, przebudowę skrzyżowań, budowę i rozbudowę torowiska, przystanków tramwajowych i zatok autobusowych, a także budowę niezbędnej infrastruktury i obiektów inżynieryjskich.

Przedmiot prac

W ramach realizacji zaplanowany został tunel w ciągu ulicy Opolskiej. Planowana długość tunelu, złożonego z dwóch naw, w każdej po dwa pasy ruchu, to ponad 100 m. Zaprojektowania linia KST przeprowadzona ma być na poziomie terenu.

Tunel zaprojektowany został jako żelbetowy, wykonany metodą stropową, na ścianach szczelinowych. Na odcinkach dojazdowych droga poprowadzona ma być w ścianach oporowych w technologii ścian szczelinowych.

Wykonawcą ścian szczelinowych jest przedsiębiorstwo INKOM, które zleciło firmie Tergon realizację ich kotwienia. Podczas prac wykonanych zostało 95 szt. liniowych kotew gruntowych. Kotwy wykonywane były na bazie zaczynu cementowego w jednym poziomie kotwienia. Łączny zakres prac to 476,0 mb.

Planowany termin oddania do realizacji linii tramwajowej to III kwartał 2023 roku.

Zobacz wykorzystywane przez nas usługi: TECHNOLOGIE

Masz pytania?

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE „INKOM” Spółka z o.o.