×

Palisady

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Palisady do zabezpieczenia wykopów są metodą stosowaną w inżynierii geotechnicznej do stabilizacji ziemi i zapobiegania przedostawaniu się wody do wykopu. Palisady wykorzystywane są głównie w trudnych warunkach gruntowych, takich jak bliskość wód gruntowych, słabe grunty czy w sytuacjach, gdy konieczne jest wykonanie głębokich wykopów. Technologia ta znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkalnym, komercyjnym, jak i w projektach infrastrukturalnych, takich jak tunele, podziemne parkingi, fundamenty pod wysokie budynki czy zabezpieczenie wykopów w pobliżu istniejącej zabudowy.

Realizujemy usługi geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Palisady do zabezpieczenia wykopy – cechy technologii

Podstawowe cechy technologii palisad:

  • Stabilizacja gruntu: palisady zapewniają wsparcie dla ścian wykopu, stabilizując grunt i zapobiegając jego osuwaniu się.
  • Wodoszczelność: palisady zapobiegają przedostawaniu się wody do wykopu, co jest kluczowe przy pracach poniżej poziomu wód gruntowych.
  • Wielofunkcyjność: oprócz funkcji stabilizującej i izolującej palisady mogą pełnić rolę trwałej części konstrukcji, np. ścian piwnic czy tuneli.
  • Elastyczność projektowa: technologia umożliwia realizację wykopów o zróżnicowanych kształtach i głębokościach, dostosowanych do specyficznych wymagań projektowych.

Kiedy warto wykorzystać palisady?

Palisady wykonywane są miejscach, gdzie stosowanie tradycyjnych form zabezpieczeń wykopu (ścianki z grodzic stalowych czy też ścianki berlińskie) nie jest możliwe, np. z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy. Palisady są jedną z metod zabezpieczania skarp oraz głębokich wykopów w granicach działek budowlanych lub w pobliżu sąsiadujących budynków. 

Palisady wykonujemy w technologii:

  • pali CFA,
  • pali VDW,
  • pali przemieszczeniowych,
  • kolumn DSM,
  • mikropali,
  • kolumn jet grouting.

Pozostałe technologie obudowy wykopów:

Wróć do głównej kategorii:

Masz pytania? Nasi eksperci wyjaśnią wątpliwości

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne