×

Pale i mikropale geotermalne

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Technologia polega na połączeniu odwiertów geotermalnych z możliwością jednoczesnego posadowienia pośredniego obiektów na tych samych odwiertach, dozbrojonych żerdziami o przekroju rurowym. Pozwala to na uzyskanie dwóch funkcji, które dotychczas były stosowane rozdzielnie. W efekcie, przy obniżeniu kosztów realizacji inwestycji, uzyskamy obiekt o podwyższonej trwałości (posadowienia na fundamentach specjalnych) oraz jednocześnie o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko (ogrzewanie lub chłodzenie energią geotermalną ze źródeł odnawialnych).

Mikropale geotermalne są kombinacją mikropala fundamentowego i wymiennika ciepła. Rozwiązanie wykorzystuje klasyczny samowiercący mikropal, a wbudowana instalacja odzysku ciepła połączona z pompą ciepła pozwala na pobieranie oraz oddawanie ciepła do gruntu – do ogrzewania zimą i chłodzenia latem.

Zastosowanie:

– bezobsługowe utrzymanie zimowe obiektów inżynierii lądowej (np. infrastruktury komunikacyjnej) – posadowienie na mikropalach geotermalnych umożliwia odladzanie nawierzchni i topienie śniegu przez 24h/dobę bez konieczności mobilizacji ekip serwisowych – jest to rozwiązanie ekologiczne i pozwalające na wydłużenie czasu eksploatacji obiektu m.in. ze względu na brak czynników korozyjnych (podwyższona odporność na degradację);

– posadowienie na mikropalach obiektów o podwyższonych wymaganiach termicznych

– modernizacja i termomodernizacja budynków – dozbrojenie w instalację geotermalną

– alternatywny sposób zapewnienia ogrzewania i chłodzenia wszelkich budynków ze źródeł energii odnawialnej

– inne konstrukcje termoaktywne, np. kotwione ściany szczelinowe, kotwione obudowy tuneli itp., w których stosowane są mikropale kotwiące

Zalety:

– efektywność energetyczna- dostarczenie do budynków energii
z odnawialnych źródeł energii

– możliwość stosowania w ograniczonej przestrzeni i trudno dostępnym terenie, również tam, gdzie wprowadzenie pali wielkośrednicowych jest niemożliwe

– możliwość realizacji w podziemiach istniejących budynków

– prosty i szybki montaż, ograniczający ryzyko uszkodzenia instalacji

– efektywność energetyczna znacznie wyższa niż w klasycznych sondach otworowych

– długoletnia sprawność układu i ograniczenie efektu przemarzania gruntu

– rozwiązanie ekologiczne i wysoce opłacalne

– zachowane wszystkie zalety klasycznych mikropali samowiercących

– system jest w pełni zgodny z aktualnymi normami budowlanymi

– znacznie większa powierzchnia otworu pierścieniowego do podgrzewania medium, czego efektem jest dużo lepsza przewodność cieplna całego systemu

– dzięki wysokiej efektywności cieplnej (ok. 100W/m) otwory wiertnicze mogą być płytsze, przy zachowaniu wymaganego odzysku ciepła

– oszczędność kosztów minimum 25% w porównaniu do oddzielnie wykonywanych pali i głębokich wymienników gruntowych

Zdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne