×

Pale i mikropale geotermalne

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Realizujemy usługi geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Technologia pali geotermalnych polega na połączeniu odwiertów z możliwością jednoczesnego posadowienia pośredniego obiektów na tych samych odwiertach, dozbrojonych żerdziami o przekroju rurowym. Pozwala to na uzyskanie dwóch funkcji, które dotychczas były stosowane rozdzielnie. W efekcie, przy obniżeniu kosztów realizacji inwestycji, uzyskamy obiekt o podwyższonej trwałości (posadowienia na fundamentach specjalnych) oraz jednocześnie o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko (ogrzewanie lub chłodzenie energią geotermalną ze źródeł odnawialnych).

Mikropale geotermalne są kombinacją mikropala fundamentowego i wymiennika ciepła. Rozwiązanie wykorzystuje klasyczny samowiercący mikropal, a wbudowana instalacja odzysku ciepła połączona z pompą ciepła pozwala na pobieranie oraz oddawanie ciepła do gruntu – do ogrzewania zimą i chłodzenia latem.

W jakim przypadku sprawdzą się pale geotermalne?

Pale geotermalne wykorzystuje się w przypadku następujących inwestycji:

 • bezobsługowe utrzymanie zimowe obiektów inżynierii lądowej (np. infrastruktury komunikacyjnej) – posadowienie na mikropalach geotermalnych umożliwia odladzanie nawierzchni i topienie śniegu przez 24 godziny na dobę, bez konieczności mobilizacji ekip serwisowych – jest to rozwiązanie ekologiczne i pozwalające na wydłużenie czasu eksploatacji obiektu m.in. ze względu na brak czynników korozyjnych (podwyższona odporność na degradację);
 • posadowienie na mikropalach obiektów o podwyższonych wymaganiach termicznych;
 • modernizacja i termomodernizacja budynków – dozbrojenie w instalację geotermalną;
 • alternatywny sposób zapewnienia ogrzewania i chłodzenia wszelkich budynków ze źródeł energii odnawialnej;
 • inne konstrukcje termoaktywne, np. kotwione ściany szczelinowe, kotwione obudowy tuneli itp., w których stosowane są mikropale kotwiące.

Zalety pali geotermalnych:

 • efektywność energetyczna- dostarczenie do budynków energii z odnawialnych źródeł energii,
 • możliwość stosowania w ograniczonej przestrzeni i trudno dostępnym terenie, również tam, gdzie wprowadzenie pali wielkośrednicowych jest niemożliwe,
 • możliwość realizacji w podziemiach istniejących budynków,
 • prosty i szybki montaż, ograniczający ryzyko uszkodzenia instalacji,
 • efektywność energetyczna znacznie wyższa niż w klasycznych sondach otworowych,
 • długoletnia sprawność układu i ograniczenie efektu przemarzania gruntu,
 • rozwiązanie ekologiczne i wysoce opłacalne,
 • zachowane wszystkie zalety klasycznych mikropali samowiercących,
 • system jest w pełni zgodny z aktualnymi normami budowlanymi,
 • znacznie większa powierzchnia otworu pierścieniowego do podgrzewania medium, czego efektem jest dużo lepsza przewodność cieplna całego systemu,
 • dzięki wysokiej efektywności cieplnej (ok. 100 W/m) otwory wiertnicze mogą być płytsze, przy zachowaniu wymaganego odzysku ciepła,
 • oszczędność kosztów minimum 25% w porównaniu do oddzielnie wykonywanych pali i głębokich wymienników gruntowych.
Zdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne