×

Jet Grouting – zabytkowe budynki BOHEMA

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

BOHEMA – Zmiana sposobu użytkowania części poprzemysłowego zespołu zabytkowego na zespół usługowo-handlowy wraz z remontem i pracami zabezpieczającymi, budynków: glicerynowni (IV), glicerynowni (II i III), magazynu surowców glicerynowych (V i VI).

Wykonane prace – jet grouting.

Bohema Praga to kompleks luksusowych apartamentów, biur oraz powierzchni usługowych na terenie dawnej fabryki Polleny Urody.

Zamawiający: Finetech Construction