×

Pale VDW

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Pale VDW (niem. Vor der Wand; znane też jako: CCFA – ang. Cased Continuous Flight Auger) jest to rodzaj pali, które służą głównie zabezpieczeniom głębokich wykopów. Pale te wykonuje się w formie szczelnej palisady, przy użyciu rury osłonowej, która gwarantuje odpowiednie formowanie betonu w każdym rodzaju gruntu.

Opis technologii

Formowanie pali odbywa się za pomocą maszyny z podwójną głowicą obrotową. Szczelną palisadę z pali VDW wykonuje się realizując co drugi pal, a potem uzupełniając brakujące pale w taki sposób, aby zachodziły na siebie (układ sieczny).

Podczas wiercenia świdrem, urobek wynoszony jest na powierzchnię. Zastosowana rura osłonowa gwarantuje stabilną pracę świdra oraz nie pozwala na nadmierne wybieranie gruntu. Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości następuje formowanie betonowego pala w analogiczny sposób jak przy wykonywaniu pali CFA. Pale nośne (wykonywane jako uzupełniające) są dodatkowo zbrojone za pomocą koszy zbrojeniowych, bądź stalowych kształtowników.

Zastosowanie

Pale wiercone w rurze osłonowej VDW pozwalają na wykonanie trwałych obudów kondygnacji podziemnych w trudnych warunkach gruntowych. Dzięki temu jest to korzystna ekonomicznie alternatywa dla ścian szczelinowych.

Realizacje

Pale wiercone w rurze osłonowej VDW wykonuje się głównie w sytuacji realizacji wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań lub wysokiego poziomu wód gruntowych. Palisady z pali VDW mogą stanowić docelowy element konstrukcyjny, np. jako zbiornik PPOŻ.

Zalety

Zalety pali VDW:

  • zapewnienie szczelności obudowy – palisady z pali w układzie siecznym
  • możliwość zastosowania w skomplikowanych warunkach gruntowych
  • możliwość wykonania głebokiego zabezpieczenia wykopu
  • brak wibracji przy wierceniu

Zapoznaj się z wykonywanymi przez nas technologiami dla usługi wzmacnianie gruntu i fundamentowania specjalnego:

Zobacz nasze wybrane realizacje:

Masz pytania do tej technologii? Szukasz sposobu na wzmocnienie gruntu lub fundamentowanie specjalne?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Dowiedz się więcej:

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne