×

Prace tunelowe

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Firma Tergon specjalizuje się w budownictwie tunelowym. Kompleksowo realizujemy łączniki tunelowe – od wykonania otworów w obudowie tunelu, drążenia wraz ze wzmocnieniem łącznika ramami stalowymi i torkretem, po wykonanie konstrukcji żelbetowej i izolacji.

Zdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne