×

Kolumny jet grouting

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Kolumny jet grouting to metoda iniekcji strumieniowej, podczas której struktura gruntu jest niszczona wysokim ciśnieniem. Następnie grunt poddawany jest mieszaniu z zaczynem, w efekcie czego powstaje cementogrunt, który zwiększa parametry podłoża. Ta technologia wzmocnienia gruntu wykorzystywana jest często w miejscach trudno dostępnych, dlatego jest to często stosowana alternatywa dla innych technologii.

Zastosowanie:

  • podbicia istniejących fundamentów. Stosuje się je gdy budynek doznaje uszkodzeń w wyniku osiadania, lub sąsiadować będzie z głębokim wykopem.
  • uszczelnianie obudów głębokich wykopów i walów przeciwpowodziowych. W zależności od układu warstw przepuszczalnych wykonuje się pionowe lub poziome ekrany stanowiące zabezpieczenie przed napływem wody gruntowej.

Zalety :

  • ze względu na możliwość wiercenia sprzętem małogabarytowym kolumny Jet-Grouting można zastosować w niemal każdej przestrzeni; kolumny mogą być realizowane z piwnic istniejących budynków, czy wąskich podwórek w których nie zmieściłby się sprzęt do wykonania innej technologii palowania
  • ponieważ wiercenie odbywa się przy użyciu typowych wiertnic do kotew, nie ma prawie żadnych ograniczeń co do kąta pod jakim mają być wykonane kolumny. Szczególnie przydatne jest to w przypadku fundamentów obciążonych dużymi siłami poziomymi. W skrajnych przypadkach, spotkać można nawet poziome kolumny wykonywane w stropach tuneli.
  • ze względu na dokładne obmywanie strumieniem przeszkód w gruncie możliwe jest tworzenie z zazębiających się kolumn ścian lub korków przeciwfiltracyjnych. Często jest to jedyne rozwiązanie zapewniające zatamowanie napływu wody gruntowej.
  • pozytywnym efektem ubocznym iniekcji wysokociśnieniowej jest uformowanie postrzępionej buławy mobilizującej dużo większe tarcia na pobocznicy niż pale realizowane w innych technologiach. Dzięki temu kolumna Jet-Grouting o tych samych parametrach uzyska większą nośność niż inne pale realizowane np. w technologiach wierconych.
  • kolumny Jet-Grouting ze względu na duże nośności uzyskiwane dzięki postrzępionej pobocznicy mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla pali wierconych innymi technologiami.

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne