×

Jet grouting

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Zastosowanie:

  • wzmocnienie gruntu pod fundamentami istniejących budynków,
  • głębokie posadowienie nowobudowanych obiektów wykonywanych w sąsiedztwie istniejących budynków,
  • obudowa zewnętrzna tuneli w gruntach nieskalistych (obudowa może stanowić osłonę wodoszczelną),
  • uszczelnianie spękanych budowli poprzez wykonanie osłony z cemento-gruntu,
  • wykonanie wodoszczelnych ekranów poziomych (korek) poniżej dna projektowanego wykopu,
  • wykonanie szczelnych palisad (zabezpieczających przed napływem wody gruntowej).

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne