×

Kolumny jet-grouting

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Kolumny jet-grouting to metoda stosowana zwykle w celu podbicia istniejących fundamentów, a także do uszczelniania obudów wykopów.

Prace te realizujemy od wielu lat na terenie całej Polski. Mamy ogromne doświadczenie w tym zakresie, będąc w czołówce firm specjalizujących się w stosowaniu metody jet-grouing.

Nasze wybrane realizacje:

  • Wykonanie wzmocnienia istniejących fundamentów w technologii jet-grouting, stanowiących podbicie istniejącego zabytkowego obiektu w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna
  • Wykonanie kolumn jet-grounting stanowiących podbicie istniejących fundamentów na terenie zakładu Cementowni LAFARGE w Małogoszczy
  • Podbicie istniejących fundamentów części poprzemysłowego zespołu zabytkowego budynków dawnej fabryki Polleny Urody w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu na kompleks luksusowych apartamentów, biur oraz powierzchni usługowych Bohema Praga.

Opis technologii

Jet-grouting to metoda iniekcji strumieniowej, podczas której struktura gruntu wokół narzędzia wiertniczego jest rozbijana wysokim ciśnieniem płuczki wiertniczej. W trakcie tego procesu grunt poddawany jest mieszaniu z zaczynem cementowym, w efekcie czego powstaje cementogrunt, który znacznie poprawia parametry podłoża.

Technologia wzmacniania gruntu jet-grouting wykorzystywana jest często w miejscach trudno dostępnych i stanowi znakomitą alternatywę m.in. dla innych sposobów podbijania fundamentów obiektów istniejących.

Zastosowanie:

  • podbicia istniejących fundamentów. Stosuje się je gdy budynek doznaje uszkodzeń w wyniku osiadania, lub sąsiadować będzie z głębokim wykopem.
  • uszczelnianie obudów głębokich wykopów i walów przeciwpowodziowych. W zależności od układu warstw przepuszczalnych wykonuje się pionowe lub poziome ekrany stanowiące zabezpieczenie przed napływem wody gruntowej.

Zalety :

  • Ze względu na możliwość wiercenia sprzętem małogabarytowym kolumny jet-grouting można zastosować w niemal każdej przestrzeni; kolumny mogą być realizowane z piwnic istniejących budynków, czy wąskich podwórek w których nie zmieściłby się sprzęt do wykonania innej technologii palowania
  • Ponieważ wiercenie odbywa się przy użyciu typowych wiertnic do kotew, nie ma prawie żadnych ograniczeń co do kąta pod jakim mają być wykonane kolumny. Szczególnie przydatne jest to w przypadku fundamentów obciążonych dużymi siłami poziomymi. W skrajnych przypadkach, spotkać można nawet poziome kolumny wykonywane w stropach tuneli.
  • Ze względu na dokładne obmywanie strumieniem przeszkód w gruncie możliwe jest tworzenie z zazębiających się kolumn ścian lub korków przeciwfiltracyjnych. Często jest to jedyne rozwiązanie zapewniające zatamowanie napływu wody gruntowej.
  • Pozytywnym efektem ubocznym iniekcji wysokociśnieniowej jest uformowanie postrzępionej buławy mobilizującej dużo większe tarcia na pobocznicy niż pale realizowane w innych technologiach. Dzięki temu kolumna jet-grouting o tych samych parametrach uzyska większą nośność niż inne pale realizowane np. w technologiach wierconych.
  • Kolumny Jet-Grouting ze względu na duże nośności uzyskiwane dzięki postrzępionej pobocznicy mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla pali wierconych innymi technologiami.

Zobacz inne technologie wykorzystywane w celach wzmacniania gruntu i fundamentowania specjalnego:

Zobacz nasze wybrane realizacje:

Masz pytania do tej technologii? Szukasz sposobu na wzmocnienie gruntu lub fundamentowanie specjalne?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Dowiedz się więcej:

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne