×

Mikropale

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Mikropale fundamentowe to technologia inżynieryjna stosowana w geotechnice polegająca na wierceniu otworów w gruncie, wypełnianych specjalnymi mieszankami na bazie cementu w celu wzmocnienia i stabilizacji podłoża. Mikropale są również stosowane do przenoszenia obciążeń z projektowanych budowli w obszar gruntów nośnych lub w celu zapobiegania osiadania istniejących obiektów. Ta technologia pozwala na poprawę nośności i stabilności podłoża, co umożliwia bezpieczne budowanie na terenach, w których występują nienośne rodzaje gruntów lub mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych.

Opis technologii mikropali

Wyróżnia się kilka rodzajów mikropali, w tym między innymi: mikropale wiercone iniekcyjne, samowiercące lub przemieszczeniowe. Zgodnie z obowiązującym nazewnictwem mikropalami nazywamy rodzaj pali o średnicy ø300 mm lub mniejszej.

Mikropale fundamentowe wykonuje się technologią dobraną pod kątem możliwości aplikacji oraz warunków pracy w ośrodku gruntowym i pod tym względem rozróżniamy mikropale: wiercone, wciskane, wbijane, wkręcane lub wwibrowywane. W zależności od charakteru pracy projektowanych mikropali stosuje się mikropale niezbrojone bądź zbrojone – np. stalowymi kształtownikami lub rurami, prętami pełnymi lub jak w przypadku mikropali samowiercących żerdziami gwintowanymi o profilu rurowym.

Zastosowanie mikropali

Mikropale mają szerokie zastosowanie w budownictwie – zarówno inżynieryjnym, jak i kubaturowym. Sprawdzą się przy procesach, takich jak:

 • zbrojenie skarp i stabilizacji osuwisk,
 • kotwienie płyt fundamentowych oraz innych elementów konstrukcyjnych, na które działają siły wyporu,
 • obudowy wykopów wraz z ich kotwieniem,
 • posadowienie mostów,
 • montaż elementów usytuowanych na trudno dostępnych, niestabilnych gruntach,
 • montaż elementów o dużym momencie obciążenia (np. słupy energetyczne),
 • wzmacnianie posadowienia istniejących obiektów.

Zalety mikropali

Technologia mikropali wyróżnia się szeregiem zalet, które sprawiają, że metoda ta jest często wykorzystywana na wielu realizacjach.

Mikropale mają porównywalny współczynnik przenoszenia obciążeń wciskających i wyciągających. Jest to związane z tym, że mikropale głównie przenoszą obciążenia na swojej pobocznicy. Dzięki temu różnice w nośności zazwyczaj nie przekraczają kilkunastu procent. Daje to szerokie możliwości zastosowania.

Co szczególnie istotne podczas prac w ciasnej zabudowie, na terenach trudno dostępnych, lub w podziemiach istniejących obiektów, jest możliwość wykonania mikropali za pomocą małogabarytowego sprzętu.

Do pozostałych zalet mikropali należą:

 • dobry stosunek nośności do rozmiarów mikropala,
 • niewielka uciążliwość prac,
 • małe przemieszczenia mikropali,
 • możliwość zastosowania w gruntach o słabych parametrach,
 • możliwość naprawy i wzmocnienia istniejących już fundamentów,
 • duża trwałość oraz wydajność instalacji,
 • możliwość znacznego zmniejszenia gabarytów fundamentu posadowionego na mikropalach,
 • szybkość wykonywania prac we wszystkich warunkach glebowych.

Warto zaznaczyć, że obecnie istnieje możliwość połączenia funkcji nośnej mikropala z funkcją gruntowego wymiennika ciepła. Są to tzw. mikropale geotermalne – alternatywa do tradycyjnych wymienników działających w systemach ogrzewania za pomocą pomp ciepła. Wykorzystanie wód geotermalnych w budownictwie jest coraz częściej spotykane ze względu na długoterminową opłacalność kosztową oraz wymiar ekologiczny.

Realizacje z użyciem mikropali

Mikropale wykorzystujemy jako technologię posadowienia obiektów oraz wzmacniania gruntu. Wykonaliśmy już ponad 300 realizacji na terenie całej Polski z wykorzystaniem tej technologii, co sprawia, że mamy ogromne doświadczenie w tym zakresie.

Wybrane realizacje:

 • wykonanie mikropali pod stopami fundamentowymi w ramach budowy wieży widokowej w Rąbce k. Łeby,
 • wykonanie samowiercących mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów rewitalizowanego obiektu w Lubawie,
 • wykonanie mikropali iniekcyjnych stanowiących zakotwienie płyty fundamentowej w ramach budowy budynku przy ul. Taśmowej w Warszawie,
 • wykonanie mikropali pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, Strachocina – Pogórska Wola,
 • wykonanie mikropali iniekcyjnych zbrojonych prętem typu SAS pod posadowienie stacji telefonii, Trzyciąż.

Zobacz inne technologie wykorzystywane jako wzmacnianie gruntu i fundamentowanie specjalne:

Zobacz nasze wybrane realizacje:

Masz pytania do tej technologii? Szukasz sposobu na wzmocnienie gruntu lub fundamentowanie specjalne?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Dowiedz się więcej:

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne