×

Zabezpieczenie skarp i zboczy

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

W jakim celu wykonuje się zabezpieczenia zboczy?

Zabezpieczenia skarp i zboczy to niezwykle istotny element prac budowlanych. Utrata stateczności wywołana ruchami mas ziemnych powoduje osuwiska, co jest niezwykle niebezpieczne.

Zabezpieczenia są zwykle realizowane przy budowie infrastruktury drogowej i kolejowej, ale także przy budowie obiektów kubaturowych. W związku z pracami budowlanymi koniecznym elementem jest zapewnienie stateczności skarpy, która w odpowiedni sposób utrzyma przenoszone obciążenia.

Etapy prac zabezpieczenia zboczy

Przed rozpoczęciem realizacji wykonuje się obliczenia stateczności skarpy. Kalkulacje przeprowadzane są na podstawie analizy warstw podłoża, rodzaju gruntów oraz poziomu wód gruntowych. Wykorzystuje się do tego sondowanie statyczne oraz metody geofizyczne.

Na podstawie otrzymanych obliczeń dobiera się odpowiednią technologię wraz ze wszystkimi parametrami. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań – jednymi z bardziej zaawansowanych i najpewniejszych rozwiązań są zabezpieczenia konstrukcyjne.

Technologie wykorzystywane przy zabezpieczaniu zboczy

Jedynymi z możliwych sposobów zabezpieczenia skarp i zboczy są metody bezpośredniego zabezpieczenia mechanicznego. Stabilizacja wykonywana jest poprzez zastosowanie elementów konstrukcyjnych odpornych na ścinanie, które wprowadza się punktowo w grunt. Metoda ta to technologia gwoździowania i kotwienia stosowana w połączeniu z powierzchownym wzmocnieniem pod postacią betonu natryskowego (torkret) lub siatek stalowych. Docelowa metoda wybierana jest w zależności od specyfiki przeprowadzanej realizacji.

Kotwy i gwoździe gruntowe jako technologia zabezpieczenia zboczy

Gwoździe gruntowe są to elementy, które zostają wprowadzone w grunt. Ich zadaniem jest przyjmowanie sił rozciągających. Dodatkowym wzmocnieniem jest wykonanie zewnętrznego zabezpieczenia w postaci betonu natryskowego lub siatki stalowej.

Zapoznaj się z wykonywanymi przez nas technologiami:

Masz pytania do tej technologii? Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Zobacz wykonywane przez nas prace:

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne