×

Zabezpieczenie skarp i zboczy

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Zabezpieczenie skarp i zboczy jest kluczowym elementem budowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz energetycznej, mającym na celu zapewnienie stabilności gruntu.

Jesteśmy specjalistyczną firmą, która świadczy kompleksowe usługi zabezpieczania przeciwosuwiskowego. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres technologii, takich jak gwoździe gruntowe z siatką stalową lub torkretem czy konstrukcje oporowe z palisad. Jeśli potrzebujesz skutecznego zabezpieczenia terenu przed osuwaniem się gruntu, skontaktuj się, a nasz zespół pomoże dobrać odpowiednią technologię.

Działamy na terenie całej Polski, wykonując zabezpieczania przeciwosuwiskowe.

Nasze przykładowe realizacje:

  • Osuwisko skarpy w rejonie słupa nr 290 linii 750 kV Rzeszów – Granica RP. Zabezpieczenie osuwającej się skarpy poprzez wykonanie gwoździ gruntowych wraz z oblicowaniem – projekt i realizacja.
  • Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A”. Zabezpieczenie przejścia drogi ekspresowej S2 pod tunelem metra – sprężenie belek podpierających tunel metra, torkretowanie skarpy,  wykonanie palisady z mikropali oraz kotew gruntowych pod tunelem metra.
  • Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402.31 odcinek od węzła Świlcza (DK-4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Wykonanie podparcia palisad zabezpieczających skarpy za pomocą mikropali.
  • Budowa obwodnicy Nysy. Wykonanie zabezpieczenia skarpy za pomocą gwoździ gruntowych oraz drenów wierconych

W jakim celu wykonuje się zabezpieczenia zboczy?

Zabezpieczenia przeciwosuwiskowe to ważny element prac budowlanych. Utrata stateczności skarpy związana z ruchami mas ziemnych może prowadzić do niebezpiecznych osuwisk. Zabezpieczenia są zwykle realizowane przy budowie infrastruktury drogowej i kolejowej, ale także przy budowie obiektów kubaturowych. Koniecznym elementem jest zapewnienie stateczności skarpy, która w odpowiedni sposób utrzyma przenoszone obciążenia.

Etapy prac zabezpieczenia zboczy

Kluczowe kroki do solidnego zabezpieczenia terenu

Przed przystąpieniem do realizacji zabezpieczenia zboczy, istnieją ważne etapy, które należy przeprowadzić. Zanim rozpoczną się prace wykonuje się obliczenia stateczności skarpy. Kalkulacje przeprowadzane są na podstawie analizy warstw podłoża, rodzaju gruntów oraz poziomu wód gruntowych. Wykorzystuje się do tego sondowanie statyczne oraz metody geofizyczne.

Na podstawie otrzymanych obliczeń dobiera się odpowiednią technologię wraz ze wszystkimi parametrami.

Technologie wykorzystywane przy zabezpieczaniu zboczy

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, najczęściej stosowane przez nas są metody bezpośredniego zabezpieczenia mechanicznego. Zalicza się do nich technologię gwoździowania i kotwienia, które stosowane są w połączeniu z powierzchownym wzmocnieniem z betonu natryskowego (torkret) lub siatek stalowych.

Realizujemy także zabezpieczenia w postaci palisady z mikropali, która stanowi konstrukcję oporową.

Docelowa metoda wybierana jest w zależności od specyfiki inwestycji.

Kotwy i gwoździe gruntowe jako technologia zabezpieczenia zboczy

Gwoździe gruntowe są to elementy, które zostają wprowadzone w grunt. Ich zadaniem jest przyjmowanie sił rozciągających. Dodatkowym wzmocnieniem jest wykonanie zewnętrznego zabezpieczenia w postaci betonu natryskowego lub siatki stalowej. Technologie te są niezawodnymi metodami przeciwosuwiskowymi, w związku z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych, które są odporne na ścinanie i wprowadzane są punktowo w grunt.

Zapoznaj się z wykonywanymi przez nas technologiami:

Masz pytania do tej technologii? Szukasz sposobu na zabezpieczenie skarpy?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Zobacz wykonywane przez nas prace:

Dowiedz się więcej:

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne