×

Zabezpieczenie skarp i zboczy

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Zabezpieczanie skarp i zboczy to usługa polegająca na stabilizacji terenów narażonych na osunięcia i erozję. Proces ten jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w obszarach osuwiskowych, jak i w miejscach prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowy dróg i linii kolejowych.

Celem tego działania jest wzmocnienie gruntu, zapobieganie jego przemieszczeniom oraz ochrona przed destrukcyjnymi siłami natury. Obecnie stosuje się różne metody zabezpieczania terenu. Wybór metody uzależniony jest od warunków gruntowo-wodnych oraz warunków planowanej inwestycji. Usługa obejmuje szczegółową analizę geotechniczną, dobór odpowiednich metod stabilizacji oraz ich precyzyjne wdrożenie, co zapewnia trwałość i efektywność zastosowanych rozwiązań.

W ramach świadczonych przez nas usług geotechnicznych oferujemy kompleksowe zabezpieczenia skarp i zboczy oparte na skutecznych rozwiązaniach dostosowanych do unikalnych wymagań każdego terenu. Wykorzystując najnowsze technologie i materiały, zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo dla terenów zagrożonych erozją i osuwiskami.

Czym są osuwiska?

Utrata stateczności skarpy związana z ruchami mas ziemnych może prowadzić do niebezpiecznych osuwisk. Osuwiska mogą być  spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak m.in. długotrwałe opady, budowa geologiczna terenu, erozje spowodowane podcięciem stoku, czy intensywny ruch – zarówno w postaci ciężkich samochodów, jak i silnych wibracji lub trzęsień ziemi. Osuwiska występują głównie na obszarach, gdzie występują naprzemiennie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

Koniecznym elementem na terenach zagrożonych osuwiskowo jest badanie terenu, projekt zabezpieczeń i realizacja prac, które sprawią, że skarpa będzie w stanie w odpowiedni sposób utrzymać przenoszone obciążenia.

W jaki sposób realizujemy usługę zabezpieczania skarp?

Zabezpieczenie skarp i zboczy jest kluczowym elementem budowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz energetycznej, mającym na celu zapewnienie stabilności gruntu. W celu optymalnego zabezpieczenia pionowej skarpy przed erozją czy osunięciem się nasz zespół doświadczonych inżynierów przeprowadza szczegółową analizę warunków gruntowych, aby projektować i wdrażać systemy zabezpieczeń, które nie tylko chronią teren, ale również wspierają ochronę środowiska naturalnego. Od wstępnych konsultacji, przez projektowanie, aż po realizację, jesteśmy zobowiązani do dostarczania rozwiązań najwyższej jakości, zapewniając trwałość i estetykę przy minimalnym wpływie na otoczenie.

Działamy na terenie całej Polski, wykonując zabezpieczania przeciwosuwiskowe.

Nasze przykładowe realizacje:

  • Osuwisko skarpy w rejonie słupa nr 290 linii 750 kV Rzeszów – Granica RP. Zabezpieczenie osuwającej się skarpy poprzez wykonanie gwoździ gruntowych wraz z oblicowaniem – projekt i realizacja.
  • Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A”. Zabezpieczenie przejścia drogi ekspresowej S2 pod tunelem metra – sprężenie belek podpierających tunel metra, torkretowanie skarpy,  wykonanie palisady z mikropali oraz kotew gruntowych pod tunelem metra.
  • Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402.31 odcinek od węzła Świlcza (DK-4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Wykonanie podparcia palisad zabezpieczających skarpy za pomocą mikropali.
  • Budowa obwodnicy Nysy. Wykonanie zabezpieczenia skarpy za pomocą gwoździ gruntowych oraz drenów wierconych.

Etapy prac zabezpieczenia skarp i zboczy

Przed przystąpieniem do realizacji zabezpieczenia skarpy, istnieją ważne etapy, które należy przeprowadzić. Zanim rozpoczną się prace, wykonuje się obliczenia stateczności skarpy. Kalkulacje przeprowadzane są na podstawie analizy warstw podłoża, rodzaju gruntów oraz poziomu wód gruntowych. Wykorzystuje się do tego sondowanie statyczne oraz metody geofizyczne.

Na podstawie otrzymanych obliczeń dobiera się odpowiednią technologię wraz ze wszystkimi parametrami.

Technologie wykorzystywane przy zabezpieczaniu zboczy

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. Najczęściej stosowane przez nas są metody bezpośredniego zabezpieczenia mechanicznego skarp. Zalicza się do nich technologię gwoździowania, która stosowana jest w połączeniu z powierzchownym wzmocnieniem z betonu natryskowego (torkret) lub siatek stalowych. Realizujemy także zabezpieczenia w postaci palisady z mikropali, która stanowi konstrukcję oporową. Istnieje również możliwość kotwienia palisady za pomocą wiercenia kotew gruntowych w postaci żerdzi stalowych, które stanowią dodatkowe podparcie.

Docelowa metoda zabezpieczenia skarpy wybierana jest w zależności od specyfiki inwestycji.

Gwoździe gruntowe są to elementy, które zostają wprowadzone w grunt. Ich zadaniem jest przyjmowanie sił rozciągających. Dodatkowym wzmocnieniem jest wykonanie zewnętrznego zabezpieczenia w postaci betonu natryskowego lub siatki stalowej. Technologie te są niezawodnymi metodami przeciwosuwiskowymi, w związku z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych, które są odporne na ścinanie i wprowadzane są punktowo w grunt.

Palisady stanowią konstrukcję oporową, która ma za zadanie przeniesienie sił parcia z gruntu i zewnętrznych obciążeń. Zakotwienie palisady jest dodatkowym zabezpieczeniem, która wzmacnia konstrukcję przed naporem. 

Siatki stalowe to często stosowane zabezpieczenie zboczy przed ruchami mas ziemnych. Ich montaż pozwala ograniczyć możliwość powstawania osuwisk. 

Torkret wykonuje się w przypadku gwoździowania skarp i stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Metoda ta polega na narzucaniu przygotowanej wcześniej mieszanki betonu na podłoże i stanowi ostatni etap procesu umocnienia skarp.

Specjalistyczne zabezpieczanie skarp

Jesteśmy specjalistyczną firmą, która świadczy kompleksowe usługi zabezpieczania przeciwosuwiskowego skarp. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres technologii, takich jak gwoździe gruntowe z siatką stalową lub torkretem czy konstrukcje oporowe z palisad. Jeśli potrzebujesz skutecznego zabezpieczenia terenu przed osuwaniem się gruntu, skontaktuj się z nami, a nasz zespół pomoże dobrać odpowiednią technologię.

Dowiedz się więcej o prowadzonym przez nas projekcie zabezpieczenia przeciwosuwiskowego DK8 w Bardzie:

Zapoznaj się z wykonywanymi przez nas technologiami:

Masz pytania do tej technologii? Szukasz sposobu na zabezpieczenie skarpy?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Zobacz wykonywane przez nas prace:

Dowiedz się więcej:

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne