×

Gwoździe gruntowe

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Gwoździe gruntowe to zaawansowana metoda wzmacniania i stabilizacji skarp, zboczy oraz wykopów, wykorzystywana w geotechnice do zapobiegania powstawaniu osuwisk i zabezpieczania konstrukcji inżynierskich. Metoda ta pozwala na efektywne przeciwdziałanie osuwiskom oraz zapewnia dodatkowe wsparcie dla istniejących konstrukcji, takich jak mury oporowe, fundamenty budynków czy infrastruktura drogowa. 

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy – m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Czym są gwoździe gruntowe i jak się je instaluje?

Gwóźdź gruntowy to nic innego, jak element zbrojeniowy wykonany ze stali, który jest wprowadzany w grunt w celu zwiększenia jego wytrzymałości i stabilności.

Proces instalacji gwoździ gruntowych rozpoczyna się od wywiercenia otworów w gruncie na zaplanowaną głębokość i szerokość. Następnie w te otwory wprowadza się stalowe pręty lub rury, które są w dalszym etapie zacinane w gruncie za pomocą iniekcji cementowej lub innego materiału wiążącego. Po związaniu materiału iniekcyjnego gwóźdź gruntowy działa jak kotwa, zwiększając tarcie i adhezję między gruntem a elementem zbrojeniowym, co przyczynia się do stabilizacji skarpy lub zbocza.

Zastosowanie:

Zalety:

Zachęcamy do współpracy pod kątem wykorzystania technologii gwoździ gruntowych, a także sprawdzenia, jakie inne usługi geotechniczne są dostępne w ramach naszej oferty.

Zobacz inne technologie:

Masz pytania do technologii gwoździ gruntowych? Chcesz otrzymać wycenę?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Wróć do głównej kategorii:

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne