×

Gwoździe gruntowe

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Zastosowanie:

 • stabilizacja różnego typu osuwisk
 • tworzeniu fundamentów
 • wzmacnianiu nasypów
 • wzmacnianiu wykopów w gruntach spoistych i niespoistych.
 • wzmacnianiu portali tunelowych
 • wzmocnieniu konstrukcji oporowych
 • wzmacnianiu wszelkiego rodzaju podłoży spadzistych
 • wzmacnianiu ścian fundamentowych w przestrzeni kondygnacji podziemnych nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów

Zalety:

 • ekonomia prac – gwoździowanie to najtańszy sposób na wzmocnienia skarp i wykopów
 • proste i szybkie wykonanie
 • prace wykonywane przy użyciu lekkiego sprzętu
 • możliwość wykonania wzmocnień w ciasnej zabudowie budynków
 • brak wibracji podczas prac montażowych
 • niski poziom hałasu prac, który wiąże się z ich niewielką uciążliwością
 • duża wytrzymałość zbrojenia wgłębnego
 • wysoka wydajność prac
 • skuteczność w tworzeniu tymczasowych i stałych zabezpieczeń
 • trwała ochrona antykorozyjna
 • możliwość stworzenia dowolnej geometrii zabezpieczenia

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne