×

Usługi

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie

Ikona
Wzmacnianie gruntu

pale CFA
pale VDW
pale przemieszczeniowe
kolumny DSM
mikropale
kolumny jet grouting

Ikona
Obudowy wykopów

ścianki szczelne
ściany berlińskie
mury oporowe
kotwy gruntowe
palisady
wanny szczelne

Ikona
Zabezpieczenia skarp i zboczy

gwoździe gruntowe
siatki stalowe
torkret

Ikona
Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

przesłony jet grouting
przesłony DSM
wypełnianie pustek
iniekcja uszczelniająca

Ikona
Prace tunelowe
Ikona
Torkret - beton natryskowy
Ikona
Pale i mikropale geotermalne