×

Stajemy się częścią PZWFS!

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Firma Tergon w tym roku została kandydatem na członka Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych. PZWFS to organizacja, która zrzesza pracodawców specjalizujących się w wykonawstwie robót geotechnicznych. Działa na rzecz swoich członków, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. W ramach swojej działalności organizuje warsztaty, szkolenia oraz prezentacje nowych technologii. Co więcej, PZWFS jest także częścią European Federation of Foundation Contractors (EFFC).

Podczas XXIII Walnego Zgromadzenia PZWFS Prezes Zarządu Tergon – Konrad Klimkowski przedstawił wszystkim członkom zrzeszenia zakres prowadzonych przez firmę usług oraz wykorzystywane w trakcie prac technologie. Częścią wydarzenia była także wizyta techniczna na budowie trasy S1 na odcinku obejścia Węgierskiej Górki.

Jesteśmy dumni, że możemy dołączyć do tej prestiżowej organizacji i współpracować z innymi liderami branży fundamentów specjalnych.

Wierzymy, że dzięki współpracy będziemy mogli podnosić jakość naszych usług, wymieniać się najlepszymi praktykami i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów.

To niezwykłe doświadczenie, gdy cała branża i podmioty, które z pozoru są konkurencją, wspierają się wzajemnie, tworząc przestrzeń do współpracy i dialogu.

mgr inż. Konrad Klimkowski

Poprzez wymianę praktyk rynkowych, wzajemnych doświadczeń i dzielenie się wiedzą – członkostwo w PZWFS umożliwi nam podnoszenie jakości usług, poszerzenie umiejętności oraz tworzenie najlepszych rozwiązań dla klientów.

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i pewni, że nasze zaangażowanie w PZWFS przyczyni się do dalszego rozwoju firmy, a co za tym idzie – branży geotechnicznej.

BUDUJEMY FUNDAMENTY PONAD PODZIAŁAMI.

Zobacz więcej informacji o działalności PZWFS: https://pzwfs.pl/