×

Stáváme se součástí PZWFS!

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Společnost Tergon se v letošním roce stala kandidátem na člena Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych – Polského Sdružení Dodavatelů Speciálních Základů. PZWFS je organizací, která sdružuje zaměstnavatele specializující se na geotechnické práce. Pracuje ve prospěch svých členů, a to jak interně, tak externě. V rámci své činnosti pořádá semináře, školení a prezentace nových technologií. Dále je PZWFS také součástí Evropské federace zhotovitelů základů (EFFC – European Federation of Foundation Contractors).

Během 23. valné hromady PZWFS představil generální ředitel společnosti Tergon Konrad Klimkowski všem členům sdružení rozsah služeb společnosti a technologie používané při práci. Součástí akce byla také technická prohlídka staveniště trasy S1 na úseku obchvatu města Węgierska Górka.

JJsme hrdí na to, že se můžeme připojit k této prestižní organizaci a spolupracovat s dalšími lídry v oboru speciálních základů.

Věříme, že společnou prací budeme moci zlepšovat kvalitu našich služeb, vyměňovat si osvědčené postupy a vytvářet inovativní řešení pro naše klienty.

Je to mimořádný zážitek, když se celé odvětví a zdánlivě konkurenční subjekty navzájem podporují a vytvářejí prostor pro spolupráci a dialog.

mgr inż. Konrad Klimkowski

Výměna tržních postupů, vzájemné sdílení zkušeností a znalostí – členství v PZWFS nám umožní zlepšit kvalitu našich služeb, rozšířit naše dovednosti a vytvořit ta nejlepší řešení pro naše klienty.

Jsme připraveni na nové výzvy a jsme přesvědčeni, že naše zapojení do PZWFS přispěje k dalšímu rozvoji firmy a následně i geotechnického průmyslu.

BUDUJEME ZÁKLADY I TAM, KDE JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉMY S RŮZNÝMI VLASTNÍKY POZEMKU.