×

Zabezpieczenie wykopu – dom jednorodzinny

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Mikropale w technologii CFA

Projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu i palowania w technologii pali wierconych w ramach budowy budynku jednorodzinnego w Warszawie.

Wykorzystana technologia

Podczas realizacji wykonano 51 sztuk mikropali o długości 10 m każdy, zbrojone kształtownikiem stalowym IPE 180. Mikropale o średnicy 300 mm wykonane zostały w technologii CFA. Sama konstrukcja zabezpieczenia wykopu zrealizowana została w ostrej granicy z działką sąsiednią. Zabezpieczenie pracujące wspornikowo wykonano na wysokości 3,50 m. Docelowo konstrukcja palisady posłużyła jako szalunek tracony dla wykonania ścian podziemia.

Geneza projektu

Inwestor prywatny zamarzył o podziemnym basenie i rozbudowie garażu. Z uwagi na ścisłą zabudowę oraz nadzór konserwatora zabytku potrzebował naszej pomocy w wykonaniu zabezpieczenia wykopu na potrzeby powiększenia piwnic. Prace wykonano w technologii bezwibracyjnej, minimalizującej potencjalny negatywny wpływ na budynki sąsiednie.

Prace nasze wykonano w sposób zapewniający minimalizację strat w starodrzewie znajdującym się na działce.

Poszukujesz odpowiedniej technologii? Skontaktuj się z naszym zespołem:

Zamawiający: Inwestor prywatny