×

Pale CFA

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie

Pale CFA – Zastosowanie:

  • posadowienie pośrednie obiektów infrastrukturalnych (takich jak: wiadukty lub mosty, elektrownie a także obiekty ochrony przeciwpowodziowej i inne)
  • posadowienie pośrednie obiektów kubaturowych (takich jak: budynki mieszkalne, centra handlowe, budynki biurowe, hale i inne)
  • zabezpieczania głębokich wykopów w tym zabezpieczenia wykopów w połączeniu z kotwami gruntowymi
  • budowa murów oporowych oraz palisad
  • stabilizacja skarp w tym stabilizacja skarp w połączeniu z mikropalami kotwiącymi

Pale CFA – Zalety:

  • wysoka skuteczność w przenoszeniu dużych obciążeń z fundamentów na znajdujące się poniżej nośne podłoże gruntowe
  • w zależności od stopnia zazbrojenia duża nośność w przenoszeniu parcia oraz obciążeń bocznych
  • brak wibracji i niski poziom hałasu pozwalający na pracę w zwartej zabudowie miejskiej
  • możliwość wykonywania pali w większości warunków gruntowych
  • duża wydajność wpływająca na szybki czas realizacji robót

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne