×

Mury oporowe

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie

Zastosowanie

  • zabezpieczenia skarp i zboczy,
  • stabilizacja osuwisk,
  • wzmacnianie konstrukcji oporowych, tj. kotwienie ścianek z grodzic stalowych i ścianek berlińskich,
  • wzmacnianie nasypów,
  • wykonywanie fundamentów,
  • wzmacnianie istniejących fundamentów.

Zdjęcie

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne