×

Palisády

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Palisády se používají v místech, kde není možné použít tradiční formy ochrany výkopu (ocelové štětovnice nebo berlínské stěny), např. z důvodu těsné blízkosti budov.

Palisády jsou jednou z metod zajištění svahů a hlubokých výkopů na hranicích stavebních pozemků nebo v blízkosti sousedních budov. Palisády lze také použít jako součást vztyčené konstrukce.

Palisády vyrábíme následujícími technologiemi:

Z pilot CFA, VDM, z výtlačných pilot, sloupů DSM, mikropilot, ze sloupů pro tryskovou injektáž.

Pozostałe technologie obudowy wykopów:

Wróć do głównej kategorii:

Masz pytania? Nasi eksperci wyjaśnią wątpliwości