×

Ścianki szczelne

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Ścianki szczelne stosowane konieczność zabezpieczenia wykopu nie tylko przed parciem gruntu, ale również przed przenikaniem wody.

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne