×

Realizacje

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Solidne fundamenty dla nowych inwestycji

Centrum Kielc przeżywa obecnie dynamiczny rozwój związany z wieloma nowymi inwestycjami, które kształtują nowoczesny krajobraz tego miasta. Niestety tereny w samym sercu Kielc generują liczne wyzwania związane z niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi, co przekłada się na trudności realizacyjne.

Centrum miasta to tereny o znacznej wartości inwestycyjnej. To tutaj obecnie powstaje wiele nowych obiektów. Nie od dziś wiadomo, że atrakcyjna lokalizacja to niemalże gwarancja zwrotu inwestycji. Dlatego zwykle lepszym rozwiązaniem jest podjęcie działań mających na celu poprawę niekorzystnych warunków gruntowych w śródmieściu, niż przenoszenie inwestycji na obrzeża miasta.

Realizacja prac geotechnicznych na budowie w Kielcach

Warunki geologiczne w centrum Kielc

Historycznie przez obecne tereny zlokalizowanych w centrum ulic: Źródłowej, Winnickiej, Bodzentyńskiej, Piotrkowskiej i Silnicznej – przepływała rzeka Silnica. Pozostawiło to swoje ślady w postaci występowania m.in. torfów, namułów i pyłów znacznej miąższości oraz wysokiego poziomu wód gruntowych, co uniemożliwia posadowienie bezpośrednie nowych wielopiętrowych budynków, jak również utrudnia realizację kondygnacji podziemnych. Dlatego w celu zapewnienia stabilnych fundamentów nowych konstrukcji, konieczne jest stosowanie specjalistycznych technologii geotechnicznych.


W ostatnich miesiącach na zlecenie lokalnych Inwestorów zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy konstrukcje geotechniczne wzmacniające posadowienie oraz umożliwiające realizację kilku nowych przedsięwzięć budowlanych.

Realizacja prac geotechnicznych - wykonanie palisady VDW jako zabezpieczenie wykopu

Wspornikowe zabezpieczenie wykopu

Jednym z wyzwań jakiego specjaliści firmy Tergon zdecydowali się podjąć była realizacja posadowienia obiektu mieszkalno-usługowego Apollo Bulvar (inwestor Apolloplast) przy ul. Piotrkowskiej. Dodatkowo budowa parkingu podziemnego poniżej poziomu wód gruntowych dla tej inwestycji determinowała konieczność wykonania szczelnej obudowy wykopu.

– Po dokładnej analizie dostępnej geologii oraz przeprowadzeniu dodatkowych badań uszczegóławiających podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu zabezpieczenia wykopu w postaci palisady siecznej w technologii VdW, tj. kolumn wierconych świdrem ciągłym w osłonie rury obsadowej w rozstawie mniejszym niż średnica kolumn. Wynikało to z bezpośredniego sąsiedztwa kanału burzowego oraz wysokiego poziomu wód gruntowych, co związane jest z lokalizacją inwestycji w pobliżu rzeki Silnicy. Długość oraz zbrojenie projektowanych kolumn VdW została dobrana w taki sposób, aby zapewnić pracę wspornikową konstrukcji oraz ograniczyć napływ wody gruntowej przez dno wykopu. Znaczne ograniczenie filtracji wody uzyskaliśmy poprzez zlokalizowanie dolnej części palisady w warstwie pyłów, co pozwoliło na rezygnację z wykonania cementowo-gruntowego korka uszczelniającego pod płytą fundamentową. – mówi Łukasz Kozieł, koordynator projektu w firmie Tergon.

Na wspomnianej inwestycji dodatkowym utrudnieniem było ryzyko napływu wody do wnętrza wykopu spod fundamentów sąsiednich budynków zlokalizowanych w ostrej granicy. W celu eliminacji tego ryzyka zastosowana została technologia iniekcji wysokociśnieniowej jet-grouting umożliwiająca szczelne wypełnienie przestrzeni wzdłuż istniejących budynków pod ich fundamentami. W technologii tej w ośrodek gruntowy wtłaczany jest zaczyn cementowy pod ciśnieniem dochodzącym do 500 bar.

Zabezpieczenie wykopu z rozparciem

Firma Tergon wspierała Generalnego Wykonawcę Opara Budownictwo w zakresie specjalistycznych robót geotechnicznych również na budowie przy ulicy Silnicznej, gdzie konieczne było posadowienie zbiornika PPOŻ na głębokości -4,5 m.p.p.t. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych ponownie zaprojektowano zabezpieczenie wykopu w postaci szczelnej palisady VdW w układzie siecznym. Konstrukcja została dodatkowo wzmocniona po obwodzie oczepem stalowym wraz z rozporami.

Kolejnym przykładem, gdzie zastosowano zabezpieczenie wykopu z rozparciem jest budowa Smart Apart przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na budowie tej zrealizowano palisadę z pali CFA, zwieńczoną oczepem stalowym, który wzmocniony został rozporami rurowymi. Rozwiązanie to miało na celu zabezpieczenie budynków sąsiednich znajdujących się w bezpośredniej granicy inwestycji.

Posadowienie budynków

Tereny w centrum Kielc charakteryzujące się słabymi parametrami gruntowymi wymagają wzmocnienia za pomocą specjalistycznych technologii geotechnicznych zapewniających możliwość bezpiecznego posadowienia obiektów. Sytuacja taka wystąpiła na wszystkich wspomnianych powyżej realizacjach, gdzie oprócz zabezpieczeń wykopów eksperci firmy Tergon dobrali metodę i wykonali posadowienie projektowanych budynków na kolumnach przemieszczeniowych FDP. Zastosowanie kolumn FDP zwieńczonych płytą fundamentową gwarantuje pewne posadowienie konstrukcji. Dodatkowo technologia FDP niweluje konieczność utylizacji urobku z wiercenia, poprzez rozpychanie na boki i dogęszczanie gruntu podczas drążenia kolumn.


„W ostatnim czasie realizujemy coraz więcej prac na terenie Kielc, co pokazuje zwiększenie zapotrzebowania na usługi geotechniczne w rozwijających się miastach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, centra miast zyskują nowe obiekty, które podnoszą ich prestiż. Geotechnika może zapewnić solidne fundamenty dla nowych inwestycji, które są kluczowe dla rozwoju miasta przekształcając jego tereny w atrakcyjną przestrzeń. Opierając się na szerokim doświadczeniu zdobytym przy realizacjach na terenie całego kraju, śmiało wykonujemy prace dla kolejnych inwestycji trwale wpisując się w fundamenty tkanki urbanistycznej.”

— mówi Łukasz Kozieł, koordynator projektu w firmie Tergon.

Artykuł ukazał się na łamach Biuletynu Świętokrzyskiego nr 4/2023.