×

Palisady

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie

Obudowa berlińska stosowana jest na placach budów, gdzie roboty ziemne prowadzone są powyżej poziomu wód gruntow

Palisady są wykonywane w miejscach, gdzie stosowanie tradycyjnych form zabezpieczeń wykopu (ścianki z grodzic stalowych czy też ścianki berlińskie) nie jest możliwe, np. z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy. Palisady są jedną z metod zabezpieczania skarp oraz głębokich wykopów w  granicach działek budowlanych lub w pobliżu sąsiadujących budynków. Palisady mogą być wykorzystane jako fragment konstrukcji wznoszonej.

Palisady wykonujemy w technologii:

pali CFA, VDW, pali przemieszczeniowych
kolumnDSM, mikropali
kolumn jet grouting

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne