×

Palisada z pali CFA – Akademik na Solcu

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Zabezpieczenia wykopu na potrzeby realizacji zbiornika retencyjnego

W ramach realizacji zbiornika retencyjnego i PPOŻ przy ul.Solec 22 w Warszawie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w postaci palisady z pali wierconych CFA. Prace odbywały się w ramach inwestycji rozbudowy istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na akademik Dom studencki na Solcu.

Technologia wykonania prac geotechnicznych

Zabezpieczenie na odcinku ok. 35 mb wykonane było z 82 szt. pali o średnicy Ø430 mm i długości od 8 do 10 m. Palisada zwieńczona została oczepem żelbetowym wraz z tymczasowymi rozporami. W poziomie oczepu zostało zamontowane rozparcie rurowe, które umożliwia wykop do rzędnej docelowej. Rozparcie zostało zdemontowane po wykonaniu docelowej płyty stropowej zbiornika

Utrudnienia przy wykonaniu palisady z pali CFA

Podczas prac największym wyzwaniem była ograniczona dostępność terenu. Projektowany zbiornik musiał być wykonany na wąskiej działce między istniejącym budynkiem, a ruchliwą ulicą Solec. Mając do dyspozycji jedynie ok. 6 metrów pasa roboczego wykonaliśmy, zgodnie z harmonogramem i założeniami, obwodową palisadę, która stanowi obudowę wykopu, niezbędną do przeprowadzenia dalszych prac.

Dodatkowe utrudnienia podczas realizacji:

  • sąsiedztwo muru oporowego, którego poziom posadowienia był wyżej niż rzędna naszego wykopu,
  • sąsiedztwo żurawia wieżowego oddalonego od zabezpieczenia jedynie 1,5 m,
  • sąsiedztwo istniejącego budynku.

Projektując i realizując zabezpieczenie należało uwzględnić wpływ tych trzech konstrukcji na pracę i statykę naszej obudowy. Wszystko to wpłynęło na poziom skomplikowania prac, ale także na wyjątkowość tej realizacji.

O inwestycji

Główne prace związane były z modernizacją biurowca z lat 60. w nowoczesny, prywatny akademik. Fantastyczna lokalizacja na warszawckim Powiślu – tuż przy Wisłostradzie i biulwarach wiślanych, utrzymany modernistyczny rys budynku, zachowanie historycznych elementów – wszystko to wpływa na wyjątkowość tego projektu.

Inwestorem tej wyjątkowej w skali kraju realizacji jest Zeitgeist Asset Management z siedzibą w Warszawie, a Głównym wykonawcą – firma FBI Tasbud. Za projekt konstrukcyjny odpowiada biuro NAZBUD, a za projekt architektoniczny – biuro Grupa 5 Architekci.

Czytaj więcej o technologiach:

Zobacz inne realizacje z wykorzystaniem palisady:

Zamawiający: F.B.I. TASBUD S.A.