×

Palisada jet-grouting – huta szkła

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Palisada jet-grouting jako zabezpieczenie tymczasowe głębokiego wykopu

W ramach projektu związanego z budową piwnicy technologicznej na terenie Huty Szkła w Radomiu, podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie tymczasowego zabezpieczenia głębokiego wykopu. W tej realizacji wykorzystaliśmy palisadę wykonaną w technologii jet-grouting.

Specyfikacja zabezpieczenia wykopu

W skład zabezpieczenia wchodziło wykonanie łącznie 83 kolumn jet-grouting, z czego 37 z nich było zbrojonych. Średnica tych kolumn wynosiła Ø 600 mm, a długość sięgała do 7 metrów od poziomu platformy. Prace były realizowane w trudnych warunkach czynnego zakładu huty, co wprowadzało dodatkowe wyzwania.

Utrudnienia przy pracach

Jednym z istotnych utrudnień było ograniczenie przestrzeni roboczej nieprzekraczającej 1,90 metra. Mimo tych trudności, nasz zespół skutecznie zrealizował zadanie, zapewniając solidne zabezpieczenie głębokiego wykopu.

Zamawiający: Trend Glass