×

Mikropale, wanna szczelna – rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – budowa przejazdu w ciągu ul. Warsztatowej pod istniejącym wiaduktem kolejowym. Wykonanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej z zakotwieniem mikropalami w technologii samowiercącej i prętowej.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna