×

Gwoździe gruntowe – modernizacja linii kolejowej

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wchodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Dorohusk – Granica państwa” – odcinek Pilawa – Dęblin. Wzmocnienie skarp poprzez gwoździe gruntowe oraz siatkę stalową.

Zamawiający: Budimex