×

Kotwy gruntowe – mennica II

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Mennica II – Warszawa ul. Żelazna 56, kotwy gruntowe.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna