×

Dreny wiercone – budowa drogi ekspresowej S-19

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Śwlicza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. Wykonanie drenów wierconych wraz z montażem rury drenarskiej Ø100mm

Zamawiający: Eurovia Polska S.A.