×

Kongres Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne – Tergon jako złoty sponsor

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Z dumą informujemy, że jako firma realizująca projekty z zakresu budownictwa tunelowego byliśmy Sponsorem Złotym II Kongresu Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne. Kongres odbył się w dniach 19-21 września 2023 r. w Tomaszowicach pod Krakowem.

Główna tematyka kongresu

Lokalne uwarunkowania inwestycji i dobór technologii to temat przewodni drugiej edycji Kongresu. Spotkanie koncentrowało się na analizie wyzwań, jakie niesie ze sobą różnorodność regionów naszego kraju oraz na wyborze odpowiednich technologii w kontekście tych lokalnych uwarunkowań.

Uczestnicy i cele kongresu

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele generalnych wykonawców, inwestorów, branżowych wykonawców, producentów, dostawców i biur projektowych.

Głównymi celami spotkania było:

  • zidentyfikowanie i omówienie specyficznych wyzwań charakterystycznych dla różnych regionów naszego kraju
  • zaprezentowanie rozwiązań technicznych przeznaczonych dla problemów występujących głównie lokalnie
  • przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń, aby ukierunkować i dopasować rozwiązania do konkretnych sytuacji

Wykłady

Prelegenci z dziedziny nauki oraz praktyki dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem branżowym w trakcie dwóch dni, z których pierwszy poświęcony był tematom geotechnicznym, a drugi projektom tunelowym.

W trakcie kongresu miał miejsce wykład prezesa zarządu Tergon Konrada Klimkowskiego pt. „Wyjścia awaryjne w tunelu pod Świną w Świnoujściu – raport z realizacji. Podczas wykładu poruszone zostały kwestie budownictwa tunelowego w zakresie realizacji wyjść awaryjnych. Podczas prelekcji poruszone zostały kwestie m.in. wymogów budowy wyjść awaryjnych, założeń projektowych, a także procesu realizacji.

Szczegóły dotyczące wydarzenia: https://konferencje.inzynieria.com/gibp2023