×

Kielce – kompleksowej realizacja inwestycji z zakresu geotechniki

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Budowy w ścisłym centrum miasta charakteryzują się zwykle licznymi trudnościami realizacyjnymi. Wiele z tych trudności związanych jest z posadowieniem lub wykonaniem podziemia obiektów. Ograniczony dostęp do terenu, ścisłe otoczenie sąsiednich, zabytkowych budynków to często pojawiające się przeszkody. Tym razem inwestor wielorodzinnego bloku mieszkalnego zgłosił się do nas w związku z występowaniem gruntów nienośnych w poziomie posadowienia projektowanego obiektu zlokalizowanego w centrum Kielc. Dodatkowo ciasna zabudowa i otoczenie zabytkowymi kamienicami, wymagały kompleksowego zastosowania na budowie specjalistycznych technologii geotechnicznych.

Analiza geologiczna gruntów

W centrum Kielc, na ulicy Lecha Kaczyńskiego, w sąsiedztwie zabytkowych kamienic, inwestor zaplanował budowę wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Historycznie przez teren działki przepływała rzeka Silnica, efektem czego występują tu namuły znacznej miąższości oraz wysoki poziom wód gruntowych. Realizacja zasadniczej części obiektu musiała zostać poprzedzona specjalistycznymi pracami geotechnicznymi, m.in. w zakresie przeniesienia obciążeń z elementów konstrukcyjnych budynku na grunt nośny zlokalizowany poniżej grubej warstwy przypowierzchniowych gruntów nienośnych.

Dobór technologii

Inwestor zgłosił się do nas w celu wykonania pełnej analizy możliwych sposobów posadowienia oraz doboru i zaprojektowania optymalnej technologii. Analiza wykazała zaleganie gruntów nienośnych od poziomu istniejącego terenu do głębokości ok. 8 m p.p.t.. Pod warstwą gruntów nienośnych znajdował się piasek drobny o parametrach pozwalających na posadowienie obiektu. Ostatecznie zaproponowaliśmy inwestorowi wzmocnienie gruntu poprzez posadowienie elementów konstrukcyjnych budynku na palach przemieszczeniowych FDP.

Pale przemieszczeniowe – zalety technologii

Metoda pali przemieszczeniowych stosowana jest zwykle przy realizacjach na terenach,  na których występują grunty słabonośne o znacznej miąższości warstwy. W procesie wiercenia grunt zostaje dogęszczony poprzez zastosowanie świdra przemieszczeniowego oraz procesu ciśnieniowego betonowania pala.  Zastoswana metoda wiercenia przemieszczeniowego FDP pozwala również na znaczne lub całkowite zredukowanie wydobywanego urobku, co jest dodatkowym istotnym elementem tej technologii pozwalającym zredukować koszty związane z jego utylizacją. Metoda wiercenia przemieszczeniowego FDP w porównaniu do innych technologii palowych  jest niezwykle wydajna, pozwala na mniejsze zużycie betonu i przyspieszenie prac.

Zabezpieczenia głębokiego wykopu

Ze względu na lokalizację sąsiednich budynków w granicy projektowanego obiektu, konieczne było także wykonanie zabezpieczenia głębokiego wykopu w południowej części działki. W związku z tym zaprojektowano szczelną palisadę, wykonaną z 83 szt. pali CFA o średnicy ø 400 mm, o długości 7 i 9 m, w zależności od poziomu posadowienia istniejących budynków. Palisadę zwieńczono oczepem stalowym, który dodatkowo wzmocniony został w narożnikach rozporami rurowymi.

Zabezpieczenie w technologii ściany berlińskiej

Kolejnym napotkanym problemem do rozwiązania przez Tergon, było  bliskie sąsiedztwo kanału teletechnicznego przebiegającego wzdłuż granicy działki od strony północnej. W związku z lokalizacją fundamentów nowo budowanego obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie kanału, ale na znacznie niższym poziomie niż kanał, konieczne okazało się wykonanie zabezpieczenia głębokiego wykopu 3,3 m p.p.t. Jako rozwiązanie problemu zaprojektowane zostało zabezpieczenie w technologii ściany berlińskiej. Pozwoliło to na wykonanie głębokiego wykopu i zabezpieczenie kanału na czas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych. Obudowy berlińskie idealnie nadają się do tymczasowego zabezpieczenia prac, a przy tym mają stosunkowo niski koszt wykonania. 

Zmiany planów w trakcie prac

Podczas prac realizowanych w ścisłym centrum miasta często pojawiają się nieoczekiwane okoliczności, które wymagają szybkiego reagowania i dostosowania wcześniej zaplanowanych prac do napotkanych przeszkód lub nowych warunków. . W trakcie  realizacji w Kielcach przy ul. Lecha Kaczyńskiego zgłosił się do nas właściciel sąsiedniej działki. Okazało się, że w ostrej granicy realizowanej inwestycji również zaplanowana jest budowa budynku, którego poziom posadowienia zaprojektowany jest poniżej fundamentów obiektu, którego posadowienie realizowaliśmy. Dzięki sprawnej współpracy wykonawcy i obu inwestorów, powstała koncepcja zmiany posadowienia części fundamentów zlokalizowanych wzdłuż granicy działek . W celu umożliwienia wykonania sąsiedniej inwestycji planowanej w przyszłości zaprojektowaliśmy na krawędzi fundamentu aktualnie realizowanego obiektu palisadę ciągłą z 80  szt. pali CFA ø600. Zadaniem palisady jest przeniesienie obciążeń z elementów konstrukcyjnych  na warstwę gruntów nośnych, jak również zabezpieczenie wykopu w trakcie przyszłej realizacji.

Opinia naszego Klienta

Dzięki szerokiemu wachlarzowi świadczonych przez firmę Tergon usług oraz indywidualnemu podejściu do realizacji udało się w satysfakcjonujący sposób zrealizować tę inwestycję. Odpowiedni dobór technologii, nowoczesna baza sprzętowa oraz wykwalifikowani pracownicy pozwoliły na optymalne wykonanie prac zarówno pod kątem terminowości, jak i poniesionych kosztów. – mówi kierownik budowy Antoni Denkiewicz z firmy Opara Budownictwo.

Dziękujemy za udaną współpracę!

Sprawdź stosowane przez nas technologie.