×

Realizacje

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Zaczynamy kolejny etap prac geotechnicznych przy modernizacji linii kolejowej LK104 Rabka-Zdrój – Nowy Sącz. Ze względu na przebieg linii przez tereny górskie i podgórskie niezbędne jest tu wykonanie ścian oporowych do zabezpieczania skarp.

Obecnie realizujemy palisady stanowiące konstrukcję oporową na odcinku Bocznica Klęczany – Nowy Sącz. Mają one funkcję nie tylko zabezpieczenia podciętych skarp, ale także przeciwdziałają aktywacji istniejących osuwisk.

W pierwszym etapie zrealizowaliśmy pale CFA na trzech odcinkach o łącznej długości 565 m. Pale o średnicy 500 mm i długości do 10 m zazbrojone zostały kształtownikiem stalowym. Obecnie wykonujemy na nich oczepy żelbetowe.

Aktualnie wykonujemy także konstrukcje oporowe z pali CFA zbrojonych koszem prefabrykowanym. Docelowo będą one częściowo zakotwione w miejscach najgłębszego wykopu.

Po zakotwieniu i zwieńczeniu oczepem żelbetowym palisada zostanie częściowo odkopana, ponieważ niweleta osi toru będzie przebiegać niżej niż pierwotnie. Palisada będzie stanowiła docelową konstrukcję oporową dla podciętych skarp.

Roboty realizujemy m.in. przy użyciu naszej nowej MC30 Comacchio .

Tymczasem jesteśmy w trakcie mobilizacji na kolejny obszar roboczy – transportujemy tam palownice Bauer RTG. Przed nami jeszcze kilka miesięcy prac dla finalnego efektu – bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Zakres prac

Realizacja palisad z pali oraz mikropali stanowiących konstrukcję oporową w ramach realizacji
robót pn. Modernizacja linii kolejowej LK104 Rabka Zaryte – Mszana Dolna. Odcinek A1

Palisada z pali CFA 400mm:

Palisada z pali z pali CFA 500mm