×

Zemní hřebíky

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Zemní hřebíky jsou určeny ke zpevňování svahů, strání a oblastí sesuvů. Tato technologie spočívá v umístění ocelových prvků do země specializovanou vrtnou soupravou. Jejich úkolem je stabilizovat zeminu a zabezpečit ji před sesuvem. Toho se dosahuje přenášením smykových a dilatačních napětí.

Použití:

 • stabilizace různého typu oblastí sesuvu.
 • budování základů
 • zpevňování náspů
 • zpevňování výkopů v soudržných a nesoudržných zeminách
 • zpevňování tunelových portálů
 • zpevňování opěrných konstrukcí
 • zpevňování všech typů svažitých terénů
 • zpevňování základových zdí v prostoru podzemních podlaží nově budovaných nebo rekonstruovaných staveb.

Výhody:

 • hospodárnost práce – hřebíky jsou nejlevnějším způsobem zpevňování svahů a výkopů
 • jednoduché a rychlé provedení
 • práce prováděné s lehkým vybavením
 • možnost provádět vyztužování ve stísněné zástavbě
 • žádné vibrace během montážních prací
 • nízká hlučnost prací, malá intenzita obtěžování okolí hlučností
 • vysoká odolnost hloubkového posílení svahu
 • vysoká efektivita práce
 • účinnost při vytváření dočasné a trvalé ochrany
 • trvanlivá ochrana proti korozi
 • možnost vytváření libovolné geometrie ochrany

Zobacz inne technologie:

Masz pytania do technologii gwoździ gruntowych? Chcesz otrzymać wycenę?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Wróć do głównej kategorii: