×

Sloupy s tryskovou injektáží – jet grouting

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Sloupy s tryskovou injektáž jsou metodou, která se obvykle používá k podepření stávajících základů a také k utěsnění pažení výkopů.

Tyto práce provádíme již mnoho let po celém Polsku. V této oblasti máme rozsáhlé zkušenosti a patříme ke špičce firem specializujících se na metodu tryskové injektáže.

Popis technologie

Jet-grouting je metoda tryskové injektáže, při níž je struktura zeminy v okolí vrtného nástroje rozrušena vysokým tlakem vrtného kalu. Během tohoto procesu se zemina smísí s cementovou kaší, čímž vznikne cementová malta, která výrazně zlepšuje parametry podloží.

Technologie tryskové injektáže se často používá v obtížně přístupných oblastech a je vynikající alternativou mimo jiné k jiným metodám zpevnění základů stávajících objektů.

Použití:

  • zpevnění stávajících základů. Používá se v případech, kdy je budova poškozena v důsledku sesedání nebo sousedí s hlubokým výkopem.
  • utěsnění pažení hlubokých výkopů a protipovodňových hrází. V závislosti na uspořádání propustných vrstev se zhotovují svislé nebo vodorovné clony, které zajišťují ochranu proti přítoku podzemní vody.