×

Utěsňující injektáž

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Použití:

  • zpevnění zemin pod plánovanými i stávajícími železnicemi, silnicemi a budovami, podpovrchové injektáže pro výrobu těsnicích clon pod hrázemi a bariérami
  • Těsnící a napínací injekce
  • Stabilizace svahů a oblastí sesuvů
  • Zvýšení únosnosti základových těles
  • Injektáž pro znehybnění kontaminantů
  • Odstraňování rušivých zón
  • Odstraňování kavern


Výhody:

  • Injektáž je možné provádět i v obtížně přístupných oblastech s omezeným prostorem.