×

Geotermální piloty a mikropiloty

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Technologie spočívá v kombinaci geotermálních vrtů s možností současného mezizakládání konstrukcí na stejných vrtech, vyztužených pilotami trubkového průřezu. To umožňuje dosáhnout současně dvou funkcí, které se dříve používaly odděleně. Výsledkem při současném snížení investičních nákladů je objekt se zvýšenou trvanlivostí (založení na speciálních základech) a zároveň sníženým negativním dopadem na životní prostředí (vytápění nebo chlazení geotermální energií z obnovitelných zdrojů).

Geotermální mikropiloty jsou kombinací základové mikropiloty a výměníku tepla. Řešení využívá klasické samovrtné mikropiloty a zabudovaný systém rekuperace tepla v kombinaci s tepelným čerpadlem umožňuje odebírat teplo a vracet ho zpět do země – pro vytápění v zimě a chlazení v létě.

Použití:

– bezobsluhová zimní údržba inženýrských staveb (např. komunikační infrastruktura) – založení na geotermálních mikropilotách umožňuje odmrazování chodníků a tání sněhu 24 hodin denně bez nutnosti mobilizace servisních čet – jedná se o ekologické řešení a umožňuje prodloužení životnosti stavby mimo jiné díky absenci korozivních činidel (zvýšená odolnost proti degradaci);

– zakládání objektů s vyššími tepelnými nároky na mikropilotách.

– modernizace a termomodernizace budov – dovybavení geotermální instalací

– alternativní způsoby zajištění vytápění a chlazení jakékoli budovy z obnovitelných zdrojů energie.

– další tepelně aktivní konstrukce, např. kotvené dutinové stěny, kotvené pláště tunelů apod. – s použitím kotevních mikropilot.

Výhody:

– energetická účinnost – zásobování budov energií z obnovitelných zdrojů energie

– možné použít ve stísněných prostorech a v obtížně přístupném terénu, včetně míst, kde není možné vložit piloty o velkém průměru

– lze je instalovat v podzemí stávajících budov

– jednoduchá a rychlá montáž, která snižuje riziko poškození instalace

– energetická účinnost výrazně vyšší než u klasických vrtných sond

– dlouholetá účinnost systému a snížený efekt promrzání půdy

– ekologické a nákladově vysoce efektivní řešení

– všechny výhody klasických samovrtných mikropilot zůstávají zachovány

– systém plně odpovídá platným stavebním normám

– výrazně větší plocha kruhového vrtu pro ohřev média, to vede k mnohem lepší tepelné vodivosti celého systému

– díky vysoké tepelné účinnosti (cca 100 W/m) mohou být vrty mělčí i při zachování požadovaného zpětného získávání tepla.

– úspora nákladů ve výši nejméně 25 % ve srovnání se samostatně vyráběnými piloty a hlubinnými zemními výměníky.

Zdjęcie