×

Realizacje

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Firma Tergon wykonała przesłonę przeciwfiltracyjną w ramach zabezpieczenia wykopu.

Założenia projektu

Wysoki poziom wód gruntowych wymagał szczelnego zabezpieczenia wykopu, który jednocześnie musiał odciąć drogę napływu wody zarówno z boku, jak i z dna wykopu. Z uwagi na prace w istniejącym zakładzie z ograniczoną przestrzenią roboczą musieliśmy sięgnąć po technologię jet-grouting. Wykonując 37 kolumn o średnicy 500 mm zbrojonych kształtownikiem typu HEB stworzyliśmy konstrukcję obudowy tymczasowej.

Dopełnieniem zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego wykopu było wykonanie na głębokości ok. 9 m korka jet-grouting o grubości 1 m. Cała ta konstrukcja, stanowiąca pewnego rodzaju wannę szczelną, zabezpiecza tymczasowo wykop oraz skutecznie chroni przed napływem wód gruntowych.