×

Realizacje

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Stabilizacja osuwiska obejmuje wykonanie kompleksowej konstrukcji geotechnicznej, w skład której wchodzą elementy stabilizujące teren wgłębnie i przypowierzchniowo oraz umożliwią bezpieczna eksploatacje drogi DK8, ul. Głównej oraz szlaku kolejowego. Zabiegi stabilizujące obejmują również uregulowanie warunków wodnych w rejonie osuwiska.

W zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwosuwiskowych było: