×

Realizacje

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Na czym polega palowanie pod fundamenty

Zastanawiasz się nad zakupem działki, gdzie grunt jest podmokły? A może masz działkę, które nie pozwala na budowę fundamentów tradycyjnymi metodami?

Obecne technologie palowania pod fundamenty pozwalają na zniwelowanie problemu posadowienia budynku przy niekorzystnych warunkach gruntowych. Wysoki poziom wód czy występowanie gruntów nienośnych powodują, że fundamenty nie mają stabilnego podłoża w związku z czym budynek może osiadać.

Proponowane rozwiązania palowania gruntu to m.in. mikropale, pale: VDW, FDP i CFA oraz kolumny: DSM i jet-grouting. Wszystkie te technologie to rozwiania polegające na wykonaniu w gruncie pali, na których umieszcza się fundamenty domu. Są to pewnego rodzaju podpory, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń na głębsze warstwy gruntu.

Dlaczego należy wykonać palowanie gruntu?

Fundamenty stanowią kluczowy element każdego budynku, odpowiedzialny za przenoszenie obciążeń z dachu, ścian oraz elementów nośnych. Właściwie zaprojektowane i osadzone fundamenty gwarantują stabilność i trwałość konstrukcji. Aby uniknąć problemów związanych z osiadaniem fundamentów, niezwykle istotne jest posadowienie budynku na stabilnych gruntach.

Obecnie normy jasno wskazują w jakich sytuacjach należy wykonać wzmocnienie gruntu, nawet pod posadowienie małego budynku, jakim jest dom jednorodzinny. Jeśli analiza geologiczna lub warunki gruntowo-wodne jasno wskazują występowanie gruntów nienośnych lub wysoki poziom wód gruntowych, wykonanie wzmocnienia fundamentów jest niezbędne.

Kosztowność metody

Cena wykonania usługi palowania w dużej mierze zależy od warunków wodno-gruntowych oraz rodzaju konstrukcji budowlanej. Docelowa metoda dobierana jest przez projektanta po otrzymaniu analizy geotechnicznej gruntu. Podczas wyceny eksperci analizują wszystkie dostępne informacje oraz na podstawie własnego doświadczenia ustalają zakres koniecznych prac – metodę, dostępny sprzęt, lokalizację, liczbę, grubość i długość pali. Wszystko to wpływa na finalną cenę.

Potrzebujesz wyceny przed decyzją o zakupie działki? Zapraszamy do przesłania zapytania.

Wykonanie palowania pod fundamenty domku jednorodzinnego. Maszyna na działce inwestora prywatnego realizuje prace wykonania pali.
Wykonanie palowania pod fundamenty domku jednorodzinnego. Maszyna na działce inwestora prywatnego realizuje prace wykonania pali - mikropale samowiercące.
Pale wykonane pod fundamenty domku jednorodzinnego. Efekt pracy realizacji palowania.
Wykonanie palowania pod fundamenty domku jednorodzinnego. Maszyna na działce inwestora prywatnego realizuje prace wykonania pali. Technologia mikropale.