×

Zabezpieczenie przeciwosuwiskowe – przebudowa DK8

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Stabilizacja osuwiska obejmuje wykonanie kompleksowej konstrukcji geotechnicznej, w skład której wchodzą elementy stabilizujące teren wgłębnie i przypowierzchniowo oraz umożliwią bezpieczna eksploatacje drogi DK8, ul. Głównej oraz szlaku kolejowego. Zabiegi stabilizujące obejmują również uregulowanie warunków wodnych w rejonie osuwiska.

W zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwosuwiskowych było:

  • Zabezpieczenie powierzchni skarpy poprzez gwoździowanie oraz oblicowanie elastyczne powierzchni skarpy;
  • Wykonanie bariery jako palisady z mikropali wraz z jej zakotwieniem;
  • Wykonanie wgłębnych drenów wierconych.

Zamawiający: Skanska