×

Posadowienie obiektu i zabezpieczenie wykopu – Apollo Bulvar

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Realizacja posadowienia obiektu mieszkalno-usługowego Apollo Bulvar oraz szczelna obudowa wykopu w celu wykonania parkingu podziemnego.

Geneza projektu

Na terenie działki przeznaczonej pod inwestycje historycznie przebiegało koryto rzeki Silnicy. To wpłynęło na warunki gruntowo-wodne w tej okolicy. Badanie geologiczne wykazało przewagę torfów, namułów i pyłów znacznej miąższości oraz wysoki poziom wód gruntowych. Taka sytuacja uniemożliwia posadowienie bezpośrednie wyższych obiektów oraz utrudnia realizacje kondygnacji podziemnych. Na podstawie analizy geologii oraz przeprowadzeniu dodatkowych badań wykonaliśmy projekt prac geotechnicznych dla tej inwestycji.

Posadowienie obiektu

W celu bezpiecznego posadowienia obiektu wykonaliśmy kolumny przemieszczeniowe FDP. Kolumny te zwieńczone płytą fundamentową gwarantują pewne posadowienie konstrukcji. Zaletą tej technologii jest dodatkowo ograniczenie konieczności utylizacji urobku. Świder podczas wiercenia rozpycha na boki i dogęszcza grunt podczas drążenia kolumn.

Wspornikowe zabezpieczenie wykopu

Szczelna obudowa wykopu została wykonana w celu budowy parkingu podziemnego. Zastosowaliśmy do tego palisadę sieczną w technologii VdW, czyli kolumny wiercone świdrem ciągłym w osłonie rury obsadowej. Zabezpieczenie zapewnia pracę wspornikową konstrukcji oraz ogranicza napływ wody gruntowej. Dolna część palisady sięga do warstwy pyłów, co gwarantuje jej szczelność.

Dodatkowo aby ograniczyć ryzyko napływu wody do wykopu spod fundamentów sąsiednich budynków zlokalizowanych w ostrej granicy zastosowaliśmy iniekcję wysokociśnieniową jet-grouting. Zastosowana iniekcja zapewniła szszczelne wypełnienie przestrzeni wzdłuż budynków.

Zamawiający: Apolloplast Inwestycje