×

Posadowienia płyty fundamentu skrzyżowania

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Posadowienia płyty fundamentu skrzyżowania z linią kolejową w Tarnowie ul. Tarnowskich.

Pale CFA Ф360 oraz mikropale

Zamawiający: Budokop