×

Kolumny jet-grouting – Warszawa ul. Alpejska

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Wzmocnienie posadowienia stóp fundamentowych na terenie budowy przy ul. Alpejskiej w Warszawie.

Zakres prac

Wykonanie kolumn jet-grounting tworzących podbicia stóp fundamentowych:

Geneza projektu

W ramach rozbudowy istniejącego budynku zaplanowane zostało wykonanie zbiornika retencyjnego PPOŻ, co wiązało się z koniecznością zabezpieczenia wykopu. Wykonawca zrealizował je w formie ścianek szczelnych pogrążanych metodą wibracyjną. W efekcie tego doszło do niekontrolowanego osiadania stóp fundamentowych, nawet do 6 cm. Zrealizowane dodatkowo badanie geologiczne wykazało niekorzystne warunki gruntowe w miejscu posadowienia stóp.

Generalny Wykonawca zgłosił się do nas w celu przygotowania planu naprawczego związanego z osiadaniem stóp fundamentowych. Wykonany przez nas projekt wzmocnienia posadowienia zakładał podbicie stóp kolumnami jet-grouting.

Etapy prac

  • przewiercenie istniejących stóp fundamentowych techniką diamentową (15 cm)
  • wykonanie kolumn jet-grounting stanowiących wzmocnienie fundamentu wg
    Autorskiej koncepcji wzmocnienia posadowienia

Zamawiający: EBS Bud