×

Jet-grouting – przebudowa drogi

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Wzmocnienie podłoża w technologii jet-grouting

W ramach przebudowy drogi powiatowej wraz z budową czterech obiektów mostowych w Żaganiu podjęliśmy się wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego celem posadowienia podpór jednego z mostów.

Utrudnienia podczas realizacji

Dużym utrudnieniem były stare fundamenty kamienne, które zalegały na znaczną głębokość poniżej lustra rzeki. Bliskie sąsiedztwo cieku wodnego dodatkowo utrudniało możliwość zbadania geometrii i głębokości tych konstrukcji. Usunięcie istniejących fundamentów wiązałoby się z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia wykopu, co nie byłoby uzasadnione ekonomicznie, a także generowałoby dodatkowy czas robót.

Dobór technologii

Po szczegółowej analizie zastanych warunków dobraliśmy optymalną metodę pod wzmocnienie gruntu dla tego rodzaju konstrukcji – była to iniekcja strumieniowa jet-grouting. Pozwoliła ona na wzmocnienie podłoża gruntowego w rejonie istniejących fundamentów oraz umożliwiła jednoczesne ich podbicie.

Charakterystyka zastosowanej iniekcji

Osiągnięta wytrzymałość stwardniałego cemento-gruntu to ok. 3 MPa. Finalnie zrealizowaliśmy za pomocą kolumn jet-grouting blok cemento-gruntu o powierzchni 153 m2, który stanowi solidną podstawę dla posadowienia konstrukcji.

Zamawiający: Nowak-Mosty Sp. z o.o.