×

Mikropale – Gazociąg wysokiego ciśnienia

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Budowa Gazociągu Wysokiego Ciśnienia Dn1000 Mop 8,4mpa Strachocina – Pogórska Wola. Wykonanie mikropali w ilości ponad 53 000 mb, wykonanie oczepów żelbetowych, wykonanie inklinometrów.

Zamawiający: NDI Energy Sp. z o.o.