×

Podsumowanie roku w branży geotechnicznej i perspektywy na kolejny rok

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Pomimo trudności na rynku budowlanym w 2023 roku, nowy rok napawa optymizmem. Co wpłynęło na spowolnienie w mijającym roku? Jakie nadzieje niesie 2024 rok? Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym dla magazynu GDMT 04/2023 przez Prezesa Zarządu Tergon – Konrada Klimkowskiego.


Jaki był 2023 rok dla branży budowlanej?

Rok 2023 przyniósł branży budowlanej wiele problemów, wyzwań, ale i wiele nadziei na najbliższą przyszłość. Pierwsze półrocze dla większości wykonawców specjalistycznych robót geotechnicznych było niezwykle trudne z uwagi na spowolnienie rynku i problemy z pozyskaniem zleceń. Odbiło się to negatywnie na płynności finansowej wielu z nich. W drugiej połowie roku nie dało się w pełni odrobić straconego czasu pomimo wyraźnej poprawy sytuacji i wzrostu liczby kontraktów m. in. w budownictwie mieszkaniowym oraz kolejowym. Końcówka roku 2023 była bardzo intensywna w kontraktowaniu nowych robót geotechnicznych, które występują zwykle w początkowej fazie inwestycji, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość również przedsiębiorcom działającym w obszarze innych branż.

Jakie negatywne i pozytywne zjawiska ujawniły się w mijającym roku?

W ostatnich miesiącach zauważalna była stabilizacja, a nawet odwrócenie trendu wzrostowego cen kluczowych materiałów budowlanych, takich jak stal i beton. Z drugiej strony wysoki wzrost kosztów pracy oraz trudności w pozyskaniu wyspecjalizowanych pracowników stanowiły nie małe wyzwanie.

Czy w 2023 roku wyhamowały negatywne czynniki wynikające z niestabilnego otoczenia ekonomicznego?

W mijającym roku zaobserwować można było zmniejszenie negatywnego wpływu na branżę budowlaną wojny w Ukrainie czy epidemii COVID-19. Także znaczna inflacja przekładająca się na wzrost cen materiałów budowlanych wyhamowała. Co istotne poprawiła się dostępność części zamiennych do maszyn, niemniej jednak czas oczekiwania na nowy specjalistyczny sprzęt wciąż jest bardzo długi. 

Które prowadzone w 2023 r. inwestycje były najważniejsze?

Dla firmy Tergon rok 2023 to przede wszystkim realizacja prac geotechnicznych dla inwestycji w budownictwie drogowym i kolejowym, a także dla branży mieszkaniowej nastawionej na budynki wielorodzinne. Coraz częściej także realizujemy prace geotechniczne przy przebudowach i renowacjach budowli zabytkowych. Pomimo spowolnienia branży w pierwszej połowie roku, podjęliśmy decyzję o inwestycji w park maszynowy wyposażając go w nowe urządzenia. Wierzymy, że pozwoli to zwiększyć konkurencyjność oraz poszerzyć zakres działania. Rozpoczęliśmy także proces internacjonalizacji firmy, planując rozwój na rynkach zagranicznych.

Czy w roku 2024 można spodziewać się ożywienia w branży?

„W mojej ocenie branża budowlana wchodzi w rok 2024 z pozytywnymi perspektywami. Optymistyczny punkt widzenia opiera się na stabilizacji rynkowej i unijnym wsparciu finansowym

— Konrad Klimkowski,
Prezes Zarządu Tergon

Oczekuje się, że uruchomienie środków KPO przyczyni się do wzrostu liczby nowych inwestycji oraz rozpoczęcia zaplanowanych, ale wstrzymywanych ze względu na brak środków realizacji, szczególnie w obszarze budownictwa kolejowego i drogowego. Wraz z nadziejami na ożywienie, pojawiają się także pewne obawy – bańka cenowa na rynku mieszkaniowym, możliwy wzrost cen materiałów budowanych, czy ogólna niepewność i zmienność sytuacji geopolitycznej na świecie mogą budzić wątpliwości. Dlatego też kluczowym elementem sukcesu będzie elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków oraz efektywne zarządzanie projektami i zasobami.


Całe podsumowanie roku 2023 w branży budowlanej dostępne na łamach magazynu GDMT 04/2023 – https://inzynieria.com/czasopisma (dostępne dla zalogowanych użytkowników).