×

Rozwój dziedziny geotechniki

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Geotechnika to coraz prężniej rozwijająca się dziedzina inżynierii. Ograniczona dostępność terenów wymaga inwestycji w działki o słabych warunkach wodno-gruntowych. To znów napędza postęp w technologii i sprzęcie geotechnicznym.

Rozwój na fundamencie technologii

Postęp w geotechnice pociąga za sobą także rozwój specjalistycznych firm. Przykładem jest rodzinne przedsiębiorstwo Tergon, które wywodzi się z Kielc. Firma świadczy usługi geotechniczne, a powstała w związku z chęcią rozwoju, z zamiłowania do inżynierii i miłości do regionu – Zawsze były nam bliskie realizacje na terenie województwa świętokrzyskiego, a szczególnie rodzinnych Kielc. Zaczynaliśmy w 2015 roku jako mała firma o dużym potencjale. Dziś posiadamy zaawansowaną ofertę, ogromny park maszynowy i doświadczony zespół inżynierów. W planach mamy także ekspansje na rynki zagraniczne. – mówi Konrad Klimkowski, właściciel firmy Tergon.

Miechów, Budowa S7

Trudne warunki geotechniczne w centrum Kielc

W ubiegłym roku firma przeprowadziła skomplikowane prace, konieczne przed rozpoczęciem budowy wielokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego w centrum Kielc. Historycznie przez działkę przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przepływała Silnica. W efekcie tego badanie geologiczne wykazało występowanie namułów i pyłów znacznej miąższości oraz wysoki poziom wód gruntowych. Prace geotechniczne zlecone firmie Tergon polegały na wykonaniu posadowienia płyty fundamentowej na kolumnach FDP. Dodatkowym utrudnieniem dla inwestora były budynki znajdujące się w granicy projektowanego obiektu. W związku z tym firma wykonała szczelną palisadę z pali CFA. Palisada została dodatkowo zwieńczona oczepem stalowym, wzmocnionym rozporami rurowymi. Konstrukcja ta stanowi zabezpieczenie wykopu oraz posadowienie muru oporowego.

Kielce, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, budowa apartamentowca
Realizacje o strategicznym znaczeniu dla infrastruktury

Prace w regionie dają dużo radości, ale największą satysfakcję sprawiają te wykonywane na rzecz poprawy infrastruktury – zarówno lokalnej, jak i krajowej. Jedną z takich realizacji jest  rozbudowa drogi S7 – obecnie trwają prace na odcinku od Miechowa do Szczepanowic.

Firma Tergon wykonuje na przedmiotowym odcinku posadowienie wiaduktów drogowych w technologii kolumn CFA, które mają za zadanie przeniesienie obciążeń na warstwy nośne gruntu.

Realizacja drogi S7 usprawni połączenie między Kielcami a Krakowem, a więc i docelowo poprawi komunikację między północą a południem Polski, zwiększając także poziom bezpieczeństwa.

Strachocina, Budowa gazociągu

Wyzwania wymagają inwestycji i zapewniają rozwój

Podejmowanie wciąż coraz bardziej zaawansowanych prac pozwala na ciągły rozwój, ale również wymaga inwestycji. Jedną z większych realizacji podjętych przez firmę Tergon były prace przy budowie gazociągu łączącego polską sieć przesyłową ze słowacką. W celu zabezpieczenia terenów zagrożonych osuwiskowo firma wykonała prawie 200 tys. mb. mikropali, które sięgają głębokości do 30 metrów.

Ogromnym wyzwaniem było także podjęcie się przez firmę wykonania wyjść ewakuacyjnych w budowanym w Świnoujściu tunelu pod rzeką Świną. Wysoki poziom skomplikowania prac spowodowany był koniecznością przeprowadzenia robót  w uprzednio zmrożonym gruncie.  Ściśle ograniczony czas, z uwagi na tempo rozmrażania, wymagał pracy 24h/dobę w fazie wykonywania obudowy wstępnej.  W równie trudnych warunkach firma realizowała  przebicia w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, a także między tunelami budowanej II linii metra w Warszawie.

Świnoujście, budowa tunelu pod Świną

Indywidualne podejście

Warto jednak pamiętać, że nie ma znaczenia skala budowy. Zarówno małe przedsięwzięcia, jak i ogromne realizacje, wymagają dokładnej analizy i strategicznego planowania. Tylko indywidualne podejście daje pewność udanej realizacji. Gwarancją tego są eksperci o szerokiej wiedzy i dużym doświadczeniu.


Artykuł ukazał się w Biuletynie Świętokrzyskim (nr 01/2023), który jest kwartalnikiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz elektroniczną wersję BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKI 01/2023