×

Zabezpečení svahů a náspů

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Zabezpečení svahů a náspů je klíčovou součástí výstavby silniční, železniční a energetické infrastruktury, která zajišťuje stabilitu terénu.

Jsme specializovaná společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany proti sesuvům půdy. Naše nabídka zahrnuje širokou škálu technologií, jako jsou zemní hřebíky s ocelovými sítěmi nebo stříkaný beton – torkret nebo opěrné konstrukce z palisád. Pokud potřebujete účinnou ochranu proti sesuvům, kontaktujte nás a náš tým Vám pomůže vybrat správnou technologii.

Ochrany proti sesuvům půdy realizujeme po celém Polsku.

Nasze przykładowe realizacje:

  • Osuwisko skarpy w rejonie słupa nr 290 linii 750 kV Rzeszów – Granica RP. Zabezpieczenie osuwającej się skarpy poprzez wykonanie gwoździ gruntowych wraz z oblicowaniem – projekt i realizacja.
  • Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A”. Zabezpieczenie przejścia drogi ekspresowej S2 pod tunelem metra – sprężenie belek podpierających tunel metra, torkretowanie skarpy,  wykonanie palisady z mikropali oraz kotew gruntowych pod tunelem metra.
  • Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402.31 odcinek od węzła Świlcza (DK-4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Wykonanie podparcia palisad zabezpieczających skarpy za pomocą mikropali.
  • Budowa obwodnicy Nysy. Wykonanie zabezpieczenia skarpy za pomocą gwoździ gruntowych oraz drenów wierconych

W jakim celu wykonuje się zabezpieczenia zboczy?

Zabezpieczenia przeciwosuwiskowe to ważny element prac budowlanych. Utrata stateczności skarpy związana z ruchami mas ziemnych może prowadzić do niebezpiecznych osuwisk. Zabezpieczenia są zwykle realizowane przy budowie infrastruktury drogowej i kolejowej, ale także przy budowie obiektów kubaturowych. Koniecznym elementem jest zapewnienie stateczności skarpy, która w odpowiedni sposób utrzyma przenoszone obciążenia.

Etapy prac zabezpieczenia zboczy

Kluczowe kroki do solidnego zabezpieczenia terenu

Przed przystąpieniem do realizacji zabezpieczenia zboczy, istnieją ważne etapy, które należy przeprowadzić. Zanim rozpoczną się prace wykonuje się obliczenia stateczności skarpy. Kalkulacje przeprowadzane są na podstawie analizy warstw podłoża, rodzaju gruntów oraz poziomu wód gruntowych. Wykorzystuje się do tego sondowanie statyczne oraz metody geofizyczne.

Na podstawie otrzymanych obliczeń dobiera się odpowiednią technologię wraz ze wszystkimi parametrami.

Technologie používané při zabezpečení svahů

Na trhu je v současné době k dispozici mnoho řešení, z nichž nejčastější jsou přímé mechanické metody ochrany. Patří mezi ně technologie samovrtných zemních hřebíků a kotvení, které se používají v kombinaci s povrchovým vyztužením ze stříkaného betonu (torkret) nebo z ocelových sítí.

Realizujeme také ochranu ve formě mikropilotové palisády, která zajišťuje opěrnou konstrukci.

Cílovou metodu volíme v závislosti na specifikách investice.

Kotvy a zemní hřebíky jako technologie ochrany svahů

Zemní hřebíky jsou prvky, které se speciální soupravou zavrtávají do půdy. Jejich úkolem je absorbovat tahové síly. Dodatečné zpevnění zajišťuje vnější ochrana v podobě stříkaného betonu nebo ocelového pletiva. Tyto technologie jsou spolehlivými protismykovými metodami díky použití konstrukčních prvků, které jsou odolné proti smyku a jsou bodově zapuštěny do země.

Zapoznaj się z wykonywanymi przez nas technologiami:

Masz pytania do tej technologii? Szukasz sposobu na zabezpieczenie skarpy?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Zobacz wykonywane przez nas prace:

Dowiedz się więcej:

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie